Δικτύωση – Συμπράξεις

Συμμετοχή της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. σε Συμπράξεις και Δίκτυα άνω των εφτά (7) Εταίρων

  • Εταίρος στην Σύμπραξη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Επισιτιστικής και Βασικής  Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»
  • Συντονιστής Εταίρος στην Θεματική Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών» 
  • Εταίρος στο Άτυπο Δίκτυο Επιχειρήσεων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΑΣΙΘΕΑ».
  • Αρωγό Μέλος στο Δίκτυο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».
  • Μέλος στην Ένωση Φορέων » Συμπολιτεία» Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος
  • Μέλος του Εθνικού Δικτύου της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής ως Διοργανωτής
Share this Page