Έκφραση Ιδεών

Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Δομές του Φορέα Κ.ΑΛ.Ο.

Μουσικό Εργαστήρι

Το μουσικό εργαστήρι δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει της ανάγκες και διαδικασίες της δια ζώσης και εξ αποστάσεως Μουσικής Εκπαίδευσης 

Central Knowledge Transferer HUB

Πρόκειται για μια δομή – δράση η οποία σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση υπαρχόντων υπηρεσιών και συνεργασιών που διατηρεί ο φορέας.

Φορέας Υλοποίησης και μέλος Δικτύων Ευρωπαϊκών Έργων

TEBA/FEAD

Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Partnerships and Networks

Συμμετοχή σε συμπράξεις και δίκτυα