fbpx
Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Που εστιάσαμε και γιατί ;

Από το 2018 αναζητούσαμε την απάντηση στο ερώτημα: «πως θα συγκεντρωθούν όλες οι δράσεις της Culture and Prosperity sce σε μία δομή ; »  για να πετύχουμε σε μέγιστο βαθμό την αύξηση προστιθέμενης αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη γενική Διαχείριση – Τεχνική Υποστήριξη για τις ανάγκες Υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων, Συμβάσεων κλπ. ενώ παράλληλα να ήμαστε σε θέση να καλύψουμε την ανταποδοτική λειτουργία προς τους συνεργαζόμενους φορείς, να καλύψουμε την Εκπαίδευση ( πχ Πλατφόρμα E-learning), να Πιστοποιούνται οι Γνώσεις ( πχ ΚΔΒΜ), να υπάρξει πεδίο όπου θα μπορέσει να απορροφηθεί εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό ( πχ Τεχνικά Δελτία Πράξης Έργων, Τεχνοοικονομικές Μελέτες, Μελέτες Βιωσιμότητας κλπ)  καθώς και η υποστήριξη της Δικτύωσης ( πχ Θεματική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών) που συμμετέχει ο Συνεταιρισμός.

Αξιοποίηση προς όφελος της τοπικής κοινωνίας

Ενθαρρύνει το διάλογο.

Στοχεύει στη συμμετοχή και αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων.

Συμβάλει στο σχεδιασμό προτάσεων για τη διαχείριση και αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Συμβάλει στον σχεδιασμό και οργάνωση Συνεργατικών Σχημάτων, Συμπράξεων και Δικτύων.

Συμβάλει στην αξιοποίηση της γνώσης, της εμπειρίας και τις ειδικότητες των φυσικών προσώπων.

Στοχεύει στη γενικότερη αξιοποίηση και συνεργασία με ανώτερες πανεπιστημιακές βαθμίδες.

Στοχός

Στοχεύουμε στην ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων, στην ενθάρρυνση του διαλόγου, την ενίσχυση και υποστήριξη της έννοιας της διαπολιτισμικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας παρεχόμενων υπηρεσιών, την υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης έργων και δράσεων καθώς και την διεύρυνση και ενίσχυση γνώσεων σε ατομικό επίπεδο, να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και όχι μόνο, στην διαμόρφωση εναλλακτικής κουλτούρας για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την δημιουργικότητα.

Ποιο μοντέλο ηγεσίας εφαρμόζουμε για την λειτουργία του Κόμβου;

Το μοντέλο που επιλέξιμα για την ομαλή λειτουργία του κόμβου είναι το περιστασιακό. Η βασική αρχή αυτού του μοντέλου εκφράζει ότι, ανάλογα με την περίπτωση που προκύπτει, είτε σε επίπεδο συνεργασιών είτε σε ατομικό επίπεδο, δίνατε η δυνατότητα εκχώρησης εμπειριών – γνώσεων ανάλογα με την επαγγελματική ωριμότητα. Στο περιστασιακό μοντέλο διακρίνονται τέσσερεις τύποι συμπεριφορών:

Καθοδηγητικό

(μικρή υποστήριξη και μικρή εκχώρηση)

Χρησιμοποιείτε σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν χαμηλή εργασιακή και επιχειρηματική ωριμότητα ακολουθούμε το καθοδηγητικό στυλ.

Υποστηρικτικό

(μεγάλη υποστήριξη και μικρή εκχώρηση)

Χρησιμοποιείτε σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν μεσαία εργασιακή και επιχειρηματική ωριμότητα ακολουθούμε το καθοδηγητικό στυλ.

Συμμετοχικό

( μεγάλη υποστήριξη και μεγάλη εκχώρηση)

Χρησιμοποιείτε σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν μεσαία εργασιακή και επιχειρηματική ωριμότητα ακολουθούμε το συμμετοχικό στυλ.

Εκχωρητικό

(μικρή υποστήριξη και μεγάλη εκχώρηση)

Χρησιμοποιείτε σε φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν υψηλή εργασιακή και επιχειρηματική ωριμότητα ακολουθούμε το εκχωρητικό στυλ.

Central Knowledge Transferer HUB ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα η νέα δομή Central Knowledge Transferer έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ενέργειες για να υποστηριχθούν συνδυαστικά όλες οι υφιστάμενες συνεργασίες της Culture and Prosperity sce. Έτσι λοιπόν έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες πιστοποίησης για την απόκτηση άδειας λειτουργείας Κέντρου Δια Βιου Μάθησης το οποίο θα συμβάλει αφενός στην πιστοποίηση γνώσεων αλλά και στην παροχή εκπαιδευτικού υλικού με την ευρύτερη έννοια του όρου και την παροχή πιστοποίησης γνώσεων σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα ( πχ Erasmus Plus , Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού κλπ) . Παράλληλα βέβαια συνδυάζεται άψογα με την Πλατφόρμα e – learning που έχει αποκτήσει ο Φορέας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ποιες συνεργασίες διαθέτει ο κόμβος για την εφαρμογή των υπηρεσιών;

Ο φορέας Κ.ΑΛ.Ο. έχει εξασφαλίσει ένα μεγάλο εύρος συνεργασιών  με τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και τη συμμετοχή του σε συμπράξεις και δίκτυα οι οποίες αξιοποιούνται ανάλογα με την περίσταση και τις ανάγκες σε διάφορες χρονικές περιόδους.

Δημόσιος τομέας

Υπηρεσίες προς τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα - Συνεργασίες

Partnerships and Networks

Συμμετοχή σε Συμπράξεις και Δίκτυα φορέων από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Ποια είναι η εμπειρία του Φορέα Κ.ΑΛ.Ο. στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα;

Τα συγχρηματοδοτούμενα έργα διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη του φορέα αφιερώνουν χρόνο να αναγόσουν τις απαιτήσεις του εκάστοτε προγράμματος. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα να γνωρίζουμε τις διαδικασίες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό, την υποβολή, την παρακολούθηση και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, τηρώντας πιστά τα χρονοδιαγράμματα και αναφερόμενα στην ελληνική και διεθνή κείμενη νομοθεσία.

Τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που συμμετέχει (ως εταίρος) φορέας υλοποίησης και έχει την τεχνογνωσίας έτσι ώστε να υποβάλει σχέδια δράσεων είναι τα παρακάτω:

Central Knowledge Transferer HUB ως host entrepreneur

Κύριος στόχος του Φορεα Κ.ΑΛ.Ο. Culture and Prosperity sce ως Επιχείρηση υποδοχής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νέοι Επιχειρηματίες ειναι να συνδράμουμε στην πρωτοβουλία των νέων επιχειρηματιών από κάθε γεωγραφικό σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προσφέρουμε την γνώση και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από το 2013 έως σήμερα συνδέοντας, τις υπάρχουσες αλλά και νέες επιχειρηματικές λειτουργίες καθώς και την συνολική υποστήριξη των αναγκών που απαιτούνται για την υποστήριξη του Προγράμματος.

Επιχείρηση υποδοχής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νέοι Επιχειρηματίες

Central Knowledge Transferer HUB και Δημιουργική Βιομηχανία

Ο Φορέας Κ.ΑΛ.Ο. Culture and Prosperity s.c.e. συμμετέχει στο Πόρταλ Δημιουργικών Επιχειρήσεων.

🔰  To Πόρταλ Δημιουργικών Επιχειρήσεων ενεργεί ως μια ψηφιακή πύλη μεταξύ των δημιουργικών επιχειρήσεων και του ευρύτερου κοινού, με στόχο την προώθηση των δημιουργικών επιχειρήσεων. Στόχος είναι η συγκέντρωση όλης της πληροφορίας που αφορά τις δημιουργικές επιχειρήσεις και τα προϊόντα/υπηρεσίες τους σε ένα μέρος, έτσι ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες που αναζητά με αποδοτικό τρόπο.
 
🔱 Ο φορέας Κ.ΑΛ.Ο. Culture and Prosperity sce συμμετέχει ως μέλος στο Πόρταλ Δημιουργικών Επιχειρήσεων αξιοποιώντας τις δομές που διαχειρίζεται ήτοι:
 
 
💠 Το Πόρταλ Δημιουργικών Επιχειρήσεων είναι μέρος τους προγράμματος Interreg CreativeHubs

Τι είναι η Δημιουργική Βιομηχανία;

Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες (ΠΔΒ) είναι τομείς υψηλής ανάπτυξης και προάγουν την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τα έσοδα από εξαγωγές, ενώ προωθούν την κοινωνική ένταξη, την πολιτιστική ποικιλομορφία και την ανθρώπινη ανάπτυξη, ιδιαίτερα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Μπορούν, επομένως, να θεωρηθούν ως ζωτικές οικονομικές δραστηριότητες για μια ζωντανή και ανθεκτική Ευρωπαϊκή οικονομία. Σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο για τις δυνατότητες των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (COM (2010) 183 Τελικό), οι ΠΔΒ ενδεικτικά αφορούν στα εξής: Εικαστικές τέχνες, Τέχνες του θεάματος, Μουσική, Τηλεόραση – ραδιόφωνο, Πολιτιστική κληρονομιά, Αρχιτεκτονική /design κ.α.

Central Knowledge Transferer HUB και TEBA/FEAD

Ο Φορέας Κ.ΑΛ.Ο. Culture and Prosperity s.c.e. συμμετέχει ως εταίρος στη κοινωνική σύμπραξη της Π.Ε. Ηλείας στο πλαίσιο  του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Επισιτιστική & Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ / FEAD) ” , για την υλοποίηση συνοδευτικών μέτρων του προγράμματος συμφωνία με την από 22/06/2015 υπογραφή για την συμμέτοχη της  μετά από σχετική διαβούλευση φορέων της Π.Ε. Ηλείας που προηγήθηκε.

TEBA/FEAD

Κοινωνική Σύμπραξη Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Central Knowledge Transferer HUB και Κοινωνική Καινοτομία

Ο Φορέας Κ.ΑΛ.Ο. Culture and Prosperity s.c.e. συμμετέχει ως μέλος στο Ελληνικά Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας (E.Δ.K.K.) – Greek Social Innovation Network (G.S.I.N). Το Δίκτυο λειτουργεί ως μεταβατικό σχήμα για την ίδρυση Εθνικού Κέντρου Ικανοτήτων για την Κοινωνική Καινοτομία στη χώρα μας.  Το Κέντρο Δεξιοτήτων Κοινωνικής Καινοτομίας, REBRAIN GREECE – Greek Social Innovation Lab, είναι ο Ελληνικός βραχίονας του έργου SEED – Social innovation EcosystEm Development, υπό την ηγεσία του Δήμου του Τορίνο και με μεγάλη συμμετοχή από οργανισμούς της Ιταλίας, Ελλάδας, Ρουμανίας και Σλοβενίας. Το ελληνικό σχήμα συντονίζει η Γενική Δ/νση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενώ συμμετέχουν και οργανισμοί του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, social start-ups, Αναπτυξιακές εταιρείες του Δημοσίου, greentechεταιρείες, εργαστήρια πανεπιστημίων, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, οργανισμοί του Ιδιωτικού Τομέα και μια σειρά άλλων φορέων.

Τι είναι η Κοινωνική Καινοτομία;

Κοινωνική Καινοτομία ορίζεται μια δράση που είναι κοινωνική τόσο ως προς τον σκοπό της όσο και ως προς τα μέσα πραγματοποίησής της, και πιο συγκεκριμένα μια δράση που σχετίζεται με την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ιδεών που αφορούν προϊόντα, υπηρεσίες, πρακτικές και μοντέλα/υποδείγματα που ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν κοινωνικές ανάγκες και δημιουργούν νέες κοινωνικές σχέσεις ή συνεργασίες μεταξύ του δημοσίου, της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και των πολιτών, και με αυτόν τον τρόπο ωφελούν την κοινωνία και ενισχύουν την ικανότητά της να δρα.

Central Knowledge Transferer HUB και Κέντρα Κοινότητας

Στα πλαίσια εθελοντικής Δικτύωσης, για τις ανάγκες πληροφόρησης των πολιτών για τις ενέργειες και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει ο φορέας Κ.ΑΛ.Ο. έχει πραγματοποιήσει συνεργασίες με τα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων: Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Ζαχάρως, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδραβίδας – Κυλλήνης με αντικείμενο την Μεταφορά Τεχνογνωσίας.

Ενδεικτικά, η δικτύωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Συνεργασία σε θέματα που αφορούν προγράμματα κοινωνικής και συμβουλευτικής στήριξης και συναφών υπηρεσιών για την προώθηση ίσων ευκαιριών στην Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων, στην Εκπαίδευση και Απασχόληση μελών Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κ.λπ.
  • Ενημέρωση για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.
  • Ενεργοποίηση και Ευαισθητοποίηση Επιχειρήσεων, Τοπικών Φορέων και Κοινωνικών Εταίρων σε ζητήματα που αφορούν στις ιδιαιτερότητες των ευπαθών κοινωνικά ομάδων καθώς και τις κοινωνικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες.
  • Εφαρμογή των αρχών της ισότητας και καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης, με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών στην υποστήριξη, εκπαίδευση και απασχόληση μελών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
  • Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού.
  • Ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα που αφορούν το έργο των Κέντρων Κοινότητας.

Central Knowledge Transferer HUB και υπηρεσίες

Ο φορέας Κ.ΑΛ.Ο. Culture and Prosperity s.c.e. ακολουθεί μια διαφορετική στρατηγική ανάπτυξης η οποία εστιάζει στις συνεργασίες (Δίκτυα, Συμπράξεις κλπ) στην αξιοποίηση των ειδικοτήτων, δεξιοτήτων και γνώσεων των μελών που των απαρτίζουν, των συνεργατών και άλλων φυσικών προσώπων.  Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον φορέα να διευρυνθεί και να αναπτύξει υπηρεσίες οι οποίες καλύπτουν ένα μέρος των κλάδων του Πολιτισμού, του Τουρισμού, του Αθλητισμού, του Περιβάλλοντος, του Εκπαιδευτικού και του Αγροτικού κλάδου.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial