fbpx
Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Ηost entrepreneur

Επιχείρηση υποδοχής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νέοι Επιχειρηματίες

Οι νέοι επιχειρηματίες σε πρώτο πλάνο

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για επιχειρηματίες

Το Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες.

Η ανταλλαγή εμπειριών πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της παραμονής κοντά στον έμπειρο επιχειρηματία, γεγονός που βοηθά το νέο επιχειρηματία να αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για τη διοίκησης μίας μικρής επιχείρησης.

Ο επιχειρηματίας υποδοχής ωφελείται από τις νέες προοπτικές που παρέχονται για την επιχείρησή του/ της και αποκτά την ευκαιρία να συνεργαστεί με εταίρους από άλλες χώρες ή να ενημερωθεί για νέες αγορές.

Βοηθά φιλόδοξους Ευρωπαίους επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ξεκινήσουν και/ ή να διευθύνουν με επιτυχία μία μικρή επιχείρηση στην Ευρώπη. Νέοι επιχειρηματίες συναντώνται και ανταλλάσσουν γνώσεις και επιχειρηματικές ιδέες με έναν έμπειρο επιχειρηματία, κοντά στον οποίο μένουν και συνεργάζονται για μία περίοδο 1-6 μηνών. Η διαμονή χρηματοδοτείται κατά ένας μέρος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οφέλη

Ως νέος επιχειρηματίας, θα ωφεληθείτε από την επιτόπια εκπαίδευση σε μία μικρού ή μεσαίου μεγέθους επιχείρηση σε μια άλλη χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Αυτό θα διευκολύνει το επιτυχημένο ξεκίνημα της επιχείρησής σας ή θα ενισχύσει τη νέα επιχείρησή σας. Επίσης, μπορείτε να ωφεληθείτε από την πρόσβαση σε νέες αγορές, τη διεθνή συνεργασία και τις πιθανές δυνατότητες συνεργασίας με επιχειρηματικούς εταίρους στο εξωτερικό.

Ως επιχειρηματίας υποδοχής ωφελούμαστε από τις φρέσκες ιδέες για την επιχείρησή σας ενός νέου επιχειρηματία. Ο νέος επιχειρηματίας μπορεί να έχει εξειδικευμένα προσόντα ή γνώσεις σε έναν τομέα που δεν γνωρίζετε καλά και οι οποίες θα μπορούσαν, επίσης, να συμπληρώσουν τις δικές σας. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες υποδοχής απόλαυσαν τόσο την εμπειρία ώστε αποφάσισαν να φιλοξενήσουν και άλλους νέους επιχειρηματίες στη συνέχεια.

Πρόκειται πραγματικά για μία συνεργασία με αμοιβαία οφέλη καθώς αμφότερες οι πλευρές μπορούν, επίσης, να ανακαλύψουν νέες ευρωπαϊκές αγορές ή επιχειρηματικούς εταίρους και διαφορετικούς τρόπους επιχειρηματικής δράσης.

Μακροπρόθεσμα, θα ωφεληθείτε από τις ευκαιρίες ευρείας δικτύωσης και ίσως αποφασίσετε να συνεχίσετε τη συνεργασία σας, πιθανόν ως εταίροι με μακρόχρονη συνεργασία (π.χ. κοινοπραξίες, δραστηριότητες υπεργολαβίας, σχέσεις εργολάβου – προμηθευτή κ.τ.λ.).

Επιδότηση για την παραμονή σας στο εξωτερικό

Η οικονομική ενίσχυση σε νέους επιχειρηματίες συμβάλλει στην κάλυψη του κόστους ταξιδιού και διαμονής κατά την επίσκεψή σας.

Η επιδότηση καταβάλλεται από το τοπικό σημείο επαφής που επιλέγεται από το νέο επιχειρηματία (καταχωρείται στην ηλεκτρονική αίτηση).

Ο νέος επιχειρηματίας και το τοπικό σημείο επαφής του/ της υπογράφουν μία σύμβαση η οποία προσδιορίζει το ύψος της χρηματοδότησης που παρέχεται κατά την παραμονή του/ της και πώς αυτή θα καταβληθεί στην πράξη (π.χ. μερική καταβολή στην αρχή της παραμονής, μηνιαίες καταβολές κ.τ.λ.).

Η οικονομική υποστήριξη υπολογίζεται σε μηνιαία βάση και αντανακλά το γενικότερο κόστος ζωής στη χώρα παραμονής.

Τι είναι η επιχείρηση υποδοχής και ποιος ο ρόλος της στο πρόγραμμα.

επιτυχημένοι και έμπειροι επιχειρηματίες (ιδιοκτήτες/διευθυντές) με τουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση μικρομεσαίας επιχείρησης

Από οποιοδήποτε επιχειρηματικό κλάδο

Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους νέους επιχειρηματίες να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και ικανότητα να διαχειριστούν τη δική τους επιχείρηση.

Διευκολύνουν επίσης τους συμμετέχοντες στην πρόσβαση σε νέες αγορές και στη συνεργασία με επιχειρήσεις στον Ευρύτερο Ευρωπαϊκό Χώρο.

Ο ενεργός ρόλος του Φορέας Κ.ΑΛ.Ο. Culture and Prosperity s.c.e.

Κύριος στόχος του Φορεα Κ.ΑΛ.Ο. Culture and Prosperity sce ως Επιχείρηση υποδοχής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νέοι Επιχειρηματίες ειναι να συνδράμουμε στην πρωτοβουλία των νέων επιχειρηματιών από κάθε γεωγραφικό σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προσφέρουμε την γνώση και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από το 2013 έως σήμερα συνδέοντας, τις υπάρχουσες αλλά και νέες επιχειρηματικές λειτουργίες καθώς και την συνολική υποστήριξη των αναγκών που απαιτούνται για την υποστήριξη του Προγράμματος.
Βελτίωση της επιχειρηματικότητας
0%
Διεθνοποίηση και ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
0%
Δικτύωση των νέων επιχειρηματιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
0%
Μεταφορά Γνώσεων
0%
Αξιοποίηση υφιστάμενων δομών και συνεργασιών
0%

Μπορώ να συμμετάσχω ως επιχειρηματίας που μόλις ξεκινά;

Μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ως νέοι επιχειρηματίες, εάν:

Σχεδιάζετε να ξεκινήσετε μία επιχείρηση βάσει ενός βιώσιμου επιχειρηματικού σχεδίου.

Έχετε ξεκινήσει τη δική σας επιχείρηση εντός της τελευταίας τριετίας.

Η (μελλοντική) εταιρεία ή δραστηριότητα μπορεί να υπάγεται σε οποιονδήποτε κλάδο, ενώ δεν υπάρχει όριο ηλικίας.

Ωστόσο, θα πρέπει επίσης:

Να είστε μόνιμοι κάτοικοι σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Να έχετε ένα συγκεκριμένο σχέδιο ή επιχειρηματική ιδέα που αντικατοπτρίζεται σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

Να έχετε κίνητρα και να δεσμευτείτε ότι θα επιδείξετε πνεύμα συνεργασίας κατά τη διάρκεια της παραμονής σας κοντά σε έναν έμπειρο επιχειρηματία σε μία άλλη συμμετέχουσα χώρα.

Να είστε προετοιμασμένοι να συνεισφέρετε στην ανάπτυξη της επιχείρησης του επιχειρηματία υποδοχής και να διαθέσετε τις δεξιότητες και τις ικανότητές σας.

Να είστε έτοιμοι να συμπληρώσετε τα κονδύλια του προγράμματος στον απαραίτητο βαθμό ώστε να καλυφθεί το κόστος της διαμονής σας στο εξωτερικό.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial