Στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού 2020 – 2027 της Διοίκησης του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Culture and Prosperity sce ( Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ.) για την ενθάρρυνση και την ανάπτυξη της Μουσικής Παιδείας, της πολυπολιτισμικότητας και της υιοθέτησης μιας εναλλακτικής πολιτιστικής κουλτούρας ανακοινώνουμε και εγκαινιάζουμε την νέα μας συνεργασία με τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Όμιλο “Δρώμενα”  ( facebook Δρώμενα Πολιτιστικός Όμιλος) .

Πρόκειται για μια συνεργασία που σκοπό έχει την ανάπτυξη και διεύρυνση  της μουσικής κουλτούρας και παιδείας των παιδιών του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται η εκμάθηση μουσικής (θεωρία και μουσικών οργάνων), για παλιά και νέα μέλη του Πολιτιστικού Λαογραφικού  Όμιλο “Δρώμενα”.

Το πρόγραμμα διοργανώνεται από τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Όμιλο “Δρώμενα”, δίνοντας την ευκαιρία σε όσα παιδιά το επιθυμούν να συμμετέχουν  με μια πολύ μικρή χρηματική επιβάρυνση, την συνδρομή μέλους.

κάθε Τρίτη και Πέμπτη 4:00μμ με 5:00 μμ.

Μουσικό Εργαστήρι

8 έως 15 ετών

Βασιλική Χαριλάου - Καθηγήτρια Μουσικής

2625400247