Κόμβος (Central) με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, στα πλαίσια της Μεταφοράς και Ανταλλαγής Γνώσεων (Knowledge Transferer)

Από τον Οκτώβριο του 2020  λειτουργεί στα Κρέστενα Νομού Ηλείας ο 1ος  Κόμβος (Central) με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, στα πλαίσια της Μεταφοράς και Ανταλλαγής Γνώσεων (Knowledge Transferer) μέσω του Συντονιστή Εταίρου της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών» και Φορέα Κ.ΑΛ.Ο. Culture and Prosperity sce ( Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ.) με τίτλο «Central Knowledge Transferer».

Αυτή η ειδικά διαμορφωμένη και εξοπλισμένη δομή, έρχεται να καλύψει ένα κενό στην εξυπηρέτηση, πληροφόρηση, αναζήτηση, σχεδιασμό, διαχείριση και υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Δημοσίων Συμβάσεων, έργων και άλλων αναγκών στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας. Είναι οργανωτικά σχεδιασμένη με έναν εξειδικευμένο τρόπο, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις ενός συνόλου διαδικασιών, (σύλληψη ιδεών, μεθοδολογία υλοποίησης, προγραμματισμός, αναλύσεις, διαχείριση κρίσεων κλπ) που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση δράσεων, πράξεων και έργων.

Το Central Knowledge Transferer:

pngkey.com-facebook-logo-png-4636
  • Στοχεύει στη συμμετοχή και αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων.
  • Συμβάλει στο σχεδιασμό προτάσεων για τη διαχείριση και αξιοποίηση των προγραμμάτων: Erasmus Plus, Creative Europe, Αντώνης Τρίτσης, Leader κλπ.
  • Στο σχεδιασμό και οργάνωση Συνεργατικών Σχημάτων, Συμπράξεων και Δικτύων.
  • Συμβάλει στην ενθάρρυνση δημιουργικών ιδεών.
  • Αξιοποιεί τη γνώση και την εμπειρία.
  • Ενθαρρύνει το διάλογο.
  • Στοχεύει στη γενικότερη αξιοποίηση και συνεργασία με ανώτερες πανεπιστημιακές βαθμίδες.

Παροχές υπηρεσιών και συνεργασίες

Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη

Ο ρόλος του Central Knowledge Transferer HUB

Κόμβος Σχεδιασμού, Μεταφοράς Γνώσεων και Υλοποίησης Δράσεων.

Επισκεφθείτε και ενημερωθείτε αναλυτικότερα στους παρακάτω συνδέσμους.

Central Knowledge Transferer

Ο ρόλος του Central Knowledge Transferer

Κόμβος Σχεδιασμού, Μεταφοράς Γνώσεων και Υλοποίησης Δράσεων.