Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος              

Θέμα: “ Γνωριμία με την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία”

Ο Φορέας Κ.ΑΛ.Ο. Culture and Prosperity s.c.e. (Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ.) διανύοντας την όγδοη περίοδο λειτουργίας ( από το 2013) καθώς και με την εμπειρία που έχει αποκτηθεί, πληροφορεί τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν εντός Διοικητικών Ορίων των Δήμων: Ζαχάρως , Ανδρίτσαινας – Κρεστένων και Αρχαίας Ολυμπίας  ότι παρέχει δωρεάν πληροφορίες που αφορούν την διαδικασία σύστασης Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση) 

Όλες οι πληροφορίες και οι ενέργειες που αφορούν την σύσταση λειτουργίας όπως: ανάγνωση κείμενης νομοθεσίας, διαδικασίες συμπλήρωσης καταστατικού, νομικά ζητήματα, λογιστικά – οικονομικά θέματα μέχρι και το τελικό στάδιο σύστασης και καταχώρησης στο Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας παρέχονται δωρεάν χωρίς καμία επιβάρυνση ή δέσμευση.

  • Χρονική διάρκεια πρόσκλησης: 15 / 02 /2021 έως 15 / 3 / 2021
  • Τρόποι Επικοινωνίας / Δήλωση Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή τους μπορούν να επικοινωνούν με τον φορέα με τους παρακάτω τρόπους:
  • E – mail: koinseppe@gmail.com               
  • Αποστολή μηνύματος στις σελίδες του Facebook : Culture and Prosperity s.c.e. και Central Knowledge Transfer
  • Μέσω τηλεφώνου : 6939789142
  • Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ταξιάρχης – Ιωάννης Σαραντόπουλος

 Φορέας υλοποίησης: Culture and Prosperity s.c.e.

Σημείωση: Η δράση  υλοποιείται με ιδίους πόρους του Φορέα Κ.ΑΛ.Ο.  Culture and Prosperity sce και εντάσσεται στα πλαίσια λειτουργίας της Δομής – Δράσης: Central Knowledge Transfer.