Η δομή – δράση Central Knowledge Transferer δημιουργήθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. (Culture an Prosperity s.c.e.) για να καλύψει ένα μεγάλο κενό στον χώρο της υποστήριξης και ανάπτυξης δημιουργικών ιδεών και να εξυπηρετήσει κυρίως τις ανάγκες που προκύπτουν για την ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας σε επιχειρηματικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, τουριστικό, αθλητικό και αγροτικό επίπεδο

Στοχεύουμε στην ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων, στην ενθάρρυνση του διαλόγου, την ενίσχυση και υποστήριξη της έννοιας της διαπολιτισμικότητας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας παρεχόμενων υπηρεσιών, την υιοθέτηση εναλλακτικών μεθόδων σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης έργων και δράσεων καθώς και την διεύρυνση και ενίσχυση γνώσεων σε ατομικό επίπεδο, να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και όχι μόνο, στην διαμόρφωση εναλλακτικής κουλτούρας για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την δημιουργικότητα.

Οι αξίες μας βασίζονται στην καθημερινή προσπάθεια, για τη θεμελίωση των σχέσεων μεταξύ των μελών και τη διατήρηση των ισορροπιών, εφαρμόζοντας και τηρώντας το δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την αρχή: ένα μέλος – μια ψήφος, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά κάθε μέλους. Αξιολογούμαστε συνεχώς υπό ένα αυστηρό σύστημα κριτηρίων που έχουμε θέσει και συναποδεχθεί όλα τα μέλη, βάση των επαγγελματικών ιδιοτήτων μας, ως προς την αποτελεσματικότητα των επί μέρους δράσεών μας. Επιπλέον επιδιώκουμε τη μεταξύ μας αλληλοϋποστήριξη τόσο ηθικά όσο και επαγγελματικά για την επίτευξη των αναγκών της συλλογικότητας.Η διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, προκύπτει από την οργανωτική δομή του συνεταιρισμού και τη θέληση για τη συνεχόμενη εξέλιξη. Θεωρούμε πως με αυτόν το βηματισμό επιτυγχάνουμε την αποτελεσματικότητα στις συνεργασίες μας.

Η ιδέα γεννήθηκε βάση των ενεργειών και πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η ομάδα της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. μέσα από τα υλοποιημένα έργα που έχει ολοκληρώσει, τις παρεχόμενες υπηρεσίες που προσφέρει και τις συνεργασίες που έχει δημιουργήσει από το 2013 έως σήμερα στους παραπάνω κλάδους, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί η ανάγκη για αύξηση της προστιθέμενης αξίας γενικών υπηρεσιών, η ατομική εξέλιξη, η απόκτηση και η διεύρυνση γνώσεων καθώς και η υποστήριξη των υποσύσταση ή υφιστάμενων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Η εμπειρία της ομάδας μας εκτείνεται σε αρκετά πεδία εφαρμογής που αφορούν τους προαναφερόμενους κλάδους και προκύπτει μέσα από την συμμετοχή της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. σε Συμπράξεις και Δίκτυα που συμμετέχουν κατά το ελάχιστο πέντε (5) εταίροι – φορείς από τον Ιδιωτικό ή των Δημόσιο Φορέα, την ανάληψη Δημοσίων Έργων – Συμβάσεων σε συνεργασία με Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, την συμμετοχή σε ομάδες διαβούλευσης, σχεδιασμού και υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων καθώς και από ένα γενικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών που προσθέτουν στο σύνολο τους, την επιχειρηματική εξέλιξη των ατομικών δεξιοτήτων και συνολικά της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Η Κοιν.Σ.Επ. «Πολιτισμός και Ευημερία» από το 2013 στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο επαγγελματικό χώρο 50 τ.μ. για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της, καθώς και για την εξυπηρέτηση των μελών της (συναντήσεις, ενημέρωση, γραμματειακή υποστήριξη κλπ.) με πλήρη εξοπλισμό (καρέκλες, Η/Υ, γραφείο εκτυπωτή, τηλέφωνο, internet κλπ.). Ο χώρος βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, στη Δημοτική κοινότητα Κρεστένων, σε κεντρικό σημείο

Το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται στα πλαίσια της δράσης Central Knowledge Transferer απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να προχωρήσουν στην υλοποίηση μιας ιδέας. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στον σχεδιασμό, την οργάνωση, την υποστήριξη και υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια ενός εξελικτικού βηματισμού έτσι ώστε να υπάρξει μια πλήρη ενημέρωση που αφορά τον κόσμο των επιχειρήσεων.Επίσης έχει προβλεφθεί η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, workshops ανάπτυξης δεξιοτήτων, ανταλλαγής και μεταφοράς τεχνογνωσίας και άλλες δράσεις έτσι ώστε, να υπάρξει μια πλήρη υποστήριξη σε όσους επιθυμούν να υλοποιήσουν δημιουργικά project, να ξεκινήσουν νέες επιχειρήσεις ή διαθέτουν υφιστάμενη επιχείρηση, να ενισχύσουν το βιογραφικό τους και την θέση τους στην αγορά εργασίας και στην υιοθέτηση εναλλακτικών αναπτυξιακών προσεγγίσεων.

Αναπόσπαστο μέρος  για να λειτουργήσει η δράση Central Knowledge Transferer και βασικός πυρήνας είναι οι Ειδικότητες και οι Συνεργασίες τα οποία χωρίζονται σε δυο (2) κατηγορίες. Τα φυσικά πρόσωπα που απαρτίζουν την Ομάδα της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ., οι συνεργασίες με φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και οι επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα.

Η εμπειρία μας

Ειδικότητες

Πτυχιούχος Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

 • πολυετή προϋπηρεσία στην Κοιν.Σ.Επ. «Πολιτισμός και Ευημερία»
 • Άριστες γνώσεις Η/Υ: ECDL [Word, Excel, Internet, PowerPoint, Windows, Access]
 • 10 ετή προϋπηρεσία σε λογιστικές – φοροτεχνικές υπηρεσίες
 • 38 ετή προϋπηρεσία στη Δικηγορία.
 • Συμμετοχή στην Ομάδα έργου για τον σχεδιασμό και δημιουργία του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που αφορά την Θεματική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών.
 • Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας για τον σχεδιασμό και υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Πτυχιούχος Μουσικός – Μουσικοπαιδαγωγός

 • Πολυετή προϋπηρεσία στην Κοιν.Σ.Επ. «Πολιτισμός και Ευημερία»
 • Άριστες γνώσεις Η/Υ: ECDL [Word, Excel, Internet, PowerPoint, Windows, Access]
 • Πολυετή εμπειρία στη διδασκαλία μουσικών οργάνων και Μουσικοκινητικής Αγωγής.
 • 1 έτος προϋπηρεσία στο Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Σπάρτης ως εκπαιδευτικός.
 • 1 έτος Δημοτικό Κρυονερίου Κιάτου ως εκπαιδευτικός.
 • Πολυετή εμπειρία στη δημιουργία και οργάνωση καλλιτεχνικών δρώμενων

Πτυχιούχος Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Φιλοσοφική Σχολή – Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας 

 • Πολυετή προϋπηρεσία στην Κοιν.Σ.Επ. «Πολιτισμός και Ευημερία».
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Άριστες γνώσεις Η/Υ: ECDL [Word, Excel, Internet, PowerPoint, Windows, Access]
 • Διδασκαλία [ ιδιαίτερα μαθήματα] φιλολογικών μαθημάτων σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου
 • Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο της Βαρβακείου Σχολής [Ψυχικό Αττικής]
 • Σεμινάριο – Εργασία: «Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες»
 • Εργασία: «Ο αποτελεσματικός εκπαιδευτικός [Παιδαγωγική Ψυχολογία]»
 • Εργασία: « Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών»
 • Σεμινάριο Ειδίκευσης στη Μεθοδολογία της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας
 • Σεμινάριο Βιοηθικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Πτυχιακή εργασία: «Διδασκαλία Αρχαίων Ελληνικών της Α’ Τάξης Γυμνασίου [ Μεθοδολογία – Τύποι ασκήσεων – Σχέση εκπαιδευτικού/μαθητή – Μετασχηματισμός γνώσης]
 • Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Σεμινάριο για την Ψηφιακή Εκπαίδευση και παρουσίαση της πρακτικής εφαρμογής New School [ Εργαστήριο Βιοοικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Πειραιώς]

Δάσκαλος Πολεμικών-  Αμυντικών Τεχνών Πιστοποιημένος από την Ομοσπονδία της Μεγάλης Βρετανίας

Απόφοιτος Ι.Ε.Κ του τμήματος: Φωτογραφίας – Σκηνοθεσίας

 • Πολυετή προϋπηρεσία στην Κοιν.Σ.Επ. «Πολιτισμός και Ευημερία»
 • Πολυετή προϋπηρεσία διδασκαλίας πολεμικών και αμυντικών τεχνών.
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημιουργίας Βιβλίων από νέους συγγραφείς.
 • Συμμετοχή σε αγώνες πάλης.
 • Συμμετοχή σε διοργανώσεις ανταλλαγής γνώσεων με άλλους Αθλητικούς Συλλόγους.
 • Άριστες γνώσεις Η/Υ: ECDL [Word, Excel, Internet, PowerPoint, Windows, Access]

Πτυχιούχος εγκαταστάσεων, βιομηχανικής παραγωγής και μηχανολογικών ειδικοτήτων.

Φοιτητής Κοινωνικών Επιστημών Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 • Πολυετή προϋπηρεσία στην Κοιν.Σ.Επ. «Πολιτισμός και Ευημερία»
 • Πολυετή εμπειρία στη διαχείριση εσωτερικών αναγκών, επικοινωνίας και οργάνωσης δράσεων της Κοιν.Σ.Επ. «Πολιτισμός και Ευημερία»
 • Πολυετή βιωματική εμπειρία στη δημιουργία, οργάνωση και υλοποίηση Δικτύωσης μεταξύ Κοινωνικών Επιχειρήσεων.
 • 5 ετή προϋπηρεσία στις πωλήσεις με την ιδιότητα β’ προϊσταμένου διαχείρισης ομάδας πωλήσεων.
 • Παρακολούθηση τεχνικού σεμιναρίου ΟΠΣ – ΕΠ ΕΒΥΣ του για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής».
 • Τεχνικό σεμινάριο για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής».
 • Συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης με τίτλο « Όψεις του Προσφυγικού φαινομένου» το όποιο υλοποιήθηκε με την μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
 • Συμμετοχή στην Ομάδα έργου για τον σχεδιασμό και δημιουργία του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που αφορά την Θεματική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών.
 • Άριστες γνώσεις Η/Υ: ECDL [Word, Excel, Internet, PowerPoint, Windows, Access]