Επιχείρηση Υποδοχής στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus «Νέοι Επιχειρηματίες» – Πρόσκληση

Η Διοικούσα Επιτροπή της Κοιν.Σ.Επ “Πολιτισμός και Ευημερία” στα πλαίσια του εξελικτικού βηματισμού και του στρατηγικού αναπτυξιακού σχεδίου που οραματίζεται, έχει πραγματοποιήσει συνάντηση με εκπροσώπους της Asset Τεχνολογική.

   Η Asset Τεχνολογική αποτελεί εθνικό σημείο επαφής του προγράμματος, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και επιχειρηματική σταδιοδρομία στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και έχει αναλάβει εξολοκλήρου την καθοδήγηση της Κοιν.Σ.Επ. σε όλα τα στάδια του προγράμματος ανταλλαγής, ούτως ώστε να αναπτύξει επιτυχημένες συνεργασίες με νέους επιχειρηματίες από το εξωτερικό.

Στην Συνάντηση συζητήθηκαν επιχειρηματικές ιδέες και αναλύθηκαν τα βήματα της Επιχειρηματικής σταδιοδρομίας της Κοιν.Σ.Επ Πολιτισμός και Ευημερία από το 2013 έως σήμερα και αποφασίστηκε η δημιουργία μιας αγαστής συνεργασίας στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες (Erasmus for Young Entrepreneurs) με τη συμμετοχή της Κοιν.Σ.Επ. ως Επιχείρηση Υποδοχής.

   Η συμμετοχή της Κοιν.Σ.Επ. Πολιτισμός και Ευημερία στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των μελών της, στην απόκτηση γνώσεων μέσα από την μεταφορά τεχνογνωσίας, στην επέκταση των δραστηριοτήτων της, καθώς και την υιοθέτηση μιας διαφορετικής Επιχειρηματικής κουλτούρας

Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες

Το Erasmus για Νέους Επιχειρηματίες είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο βοηθά φιλόδοξους επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να ξεκινήσουν και να διευθύνουν με επιτυχία τη δική τους επιχείρηση. Νέοι επιχειρηματίες συναντώνται και ανταλλάσσουν γνώσεις και επιχειρηματικές ιδέες με έναν έμπειρο επιχειρηματία, κοντά στον οποίο μένουν και συνεργάζονται για μία περίοδο 1-6 μηνών. Πρόκειται για μια συνεργασία με αμοιβαία οφέλη καθώς αμφότερες πλευρές μπορούν επίσης να ανακαλύψουν νέες ευρωπαϊκές αγορές ή επιχειρηματικούς εταίρους και διαφορετικούς τρόπους επιχειρηματικής δράσης.

Πρόσκληση

Η Διοικούσα Επιτροπή της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. προσκαλεί κάθε φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο να συμμετέχει στον σχεδιασμό ενός Δικτύου Συνεργατών .

Το Δίκτυο Συνεργατών θα αποτελέσει τον βασικό πυλώνα μεταφοράς τεχνογνωσίας προς τους Νέους Επιχειρηματίες που θα επισκέπτονται την έδρα της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ.

Στόχος του Δικτύου Συνεργατών είναι η γνωριμία και η μεταφορά τεχνογνωσίας του εκάστοτε συνεργάτη προς τους Νέους Επιχειρηματίες όπως αυτοί ορίζονται παραπάνω και κατά την έννοια του Προγράμματος.

Οι Νέοι Επιχειρηματίες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν και να γνωρίζουν διάφορα γνωστικά επαγγέλματα της περιοχής και να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις.

Εμπειρία

Η Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία στην δημιουργία και οργάνωση Δικτύων και Συμπράξεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στους σύνδεσμος: https://cultureprosperity.eu/?page_id=118

https://cultureprosperity.eu/?p=818

Στοιχεία Επικοινωνίας

Έδρα: Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων

Περιφερειακή Ενότητα : Ηλείας

Τηλέφωνο: 2625400247

Τ.Κ. : 27055

E – mail : koinseppe@gmail.com