Central Knowledge Transferer (hub)

Κόμβος για την ενθάρρυνση και αξιοποίηση της γνώσης

Εναλλακτική επιχειρηματική κουλτούρα…

Η πανδημία ωθεί αρκετούς ανθρώπους να επεξεργαστούν και να επαναπροσδιορίσουν σκέψεις, ιδέες, πρωτοβουλίες για την δημιουργία ή συνέχεια των επιχειρηματικών βλέψεων των προηγούμενων ετών. Η αναζήτηση πληροφοριών ανάλογα με το αντικείμενο που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί η/και ασχολείται ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος, δημιουργεί την ανάγκη για υποστήριξη επιχειρηματικών ιδεών. Μια ανάγκη η οποία όλο ένα και περισσότερο αυξάνεται. Η ανάγκη δηλαδή για την αξιοποίηση των γνώσεων έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται καινούργιες «κοινότητες» ή «ομάδες» για την προώθηση και αξιοποίηση επιχειρηματικών ιδεών με την δημιουργία Κόμβων (HUB). Οι κόμβοι (HUB) αποτελούν σημείο συνάντησης ανθρώπων από όλους τους κλάδους, ανεξάρτητα από το ακαδημαϊκό τους υπόβαθρο και την ειδίκευσή τους (ιδιωτικός τομέας, δημόσιος τομέας, ερευνητές, επενδυτές, καλλιτέχνες, δημιουργοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, προγραμματιστές). Βασική πρόθεση των hubs είναι να δημιουργηθούν καινούργιες συνεργατικές πρωτοβουλίες ανάμεσα σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς τομείς. Μέσα από τα hubs δίνεται η ευκαιρία για ατομική ανάπτυξη και εξέλιξη, ενθαρρύνεται ο δημοκρατικός διάλογος, πραγματοποιούνται ομαδικές συναντήσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου και κατάρτισης, ενισχύεται η γνωριμία με διάφορες επιχειρηματικές πρακτικές, ενισχύεται η δικτύωση κλπ. Στην διακριτή ευκαιρία τις εκάστοτε ομάδας (επιχείρηση) είναι ο συνδυασμός παρεχόμενων υπηρεσιών ενός κόμβου (HUB) του οποίου ιδρύει, λειτουργεί και συντονίζει έτσι ώστε να επιτευχθούν σε ικανοποιητικό επίπεδο οι ανάγκες για την Μεταφορά Γνώσεων. Παράλληλα προσφέρονται οι υποδομές του εκάστοτε χώρου προς εκμετάλλευση, είτε για την οργάνωση–φιλοξενία κάποιας εκδήλωσης μιας επιχείρησης, είτε ως μόνιμη βάση εργασίας. Επίσης, πολύ συχνά οργανώνονται ομιλίες και σεμινάρια μελών των hubs, αλλά και καλεσμένων για εξειδικευμένα ζητήματα.

Επιχείρηση υποδοχής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Νέοι Επιχειρηματίες

Η Σύνδεση του κόμβου (HUB) Central Knowledge Transferer με το Πρόγραμμα προκύπτει από τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες που παρέχουμε σε καθημερινή βάση. Παράλληλα έχουμε διευρύνει των κύκλο συνεργασιών με δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς, έχουμε αναλάβει τον ρόλο του Συντονιστή Εταίρου της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών καθώς έχουμε Ολοκληρώσει τις διαδικασίες μετατροπής σε κόμβο (hub) κύριος στόχος μας είναι να συνδράμουμε στην πρωτοβουλία των νέων επιχειρηματιών από κάθε γεωγραφικό σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσφέρουμε την γνώση και την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει από το 2013 έως σήμερα συνδέοντας, τις υπάρχουσες αλλά και νέες επιχειρηματικές λειτουργίες για την συνολική υποστήριξη των αναγκών που απαιτούνται για την υποστήριξη του Προγράμματος.

Ισχυρές προοπτικές επέκτασης συνεργασιών

Η ένταξη στο Δίκτυο του ΕΚΤ με επωνυμία Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας δίνει την δυνατότητα στην Culture and Prosperity s.c.e. να αυξήσει το δίκτυο συνεργατών στα πλαίσια της λειτουργίας του κόμβου (HUB) Central Knowledge Transferer και το επίπεδο γνώσεων από ολόκληρο τον κόσμο. Οι Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας δημιουργήθηκαν τον Αύγουστο του 2017. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δικτύωση των Ελλήνων ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής και επαγγελματικής τους απασχόλησης, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση των δεσμών συνεργασίας μεταξύ τους και, ευρύτερα, στην ανάπτυξη της χώρας. Η πρωτοβουλία επιδιώκει την αξιοποίηση της γνώσης και τεχνογνωσίας των Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, και όχι κατ’ ανάγκη ή αποκλειστικά στον επαναπατρισμό τους. Η εν λόγω προτεραιότητα εδράζεται και στη μεγάλη σημασία των ψηφιακών μέσων ως ‘διαμεσολαβητές’ αυτής της δικτύωσης και στην αναγνώριση ότι, στη παρούσα φάση, η επιστροφή στη χώρα δεν αποτελεί κεντρική προτεραιότητα όλων των Ελλήνων του εξωτερικού. Η Πρωτοβουλία διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών με αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό, δημόσιους φορείς, ερευνητικά και χρηματοπιστωτικά κέντρα, με την αρωγή των οποίων, ενισχύεται η δυναμική και η επίτευξη των στόχων της. Οφέλη που προκύπτουν από την συμμετοχή στο Δίκτυο του ΕΚΤ με επωνυμία Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας Τα πολυδιάστατα επίπεδα που διαθέτει το Δίκτυο δίνει την ευκαιρία στα μέλη του να δικτυωθούν με Έλληνες επιστήμονες, ερευνητές και επιχειρηματίες σε ολόκληρο τον κόσμο. Δυνατότητες οι οποίες χρησιμεύουν: • Για να αναζητήσουν συνεργάτες και να αναπτύξεις νέες συνεργασίες. • Για να ενημερωθούν για χρηματοδοτικές ευκαιρίες και κίνητρα, υποτροφίες και άλλη χρήσιμη πληροφόρηση. • Για να συμμετέχουν σε διαδικτυακά σεμινάρια που θα ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές. • Για να λάβουν εξειδικευμένη καθοδήγηση από καταρτισμένους μέντορες .

Ολοκληρωμένες ενέργειες

Σε επίπεδο συνεργασιών έχουν ολοκληρωθεί στρατηγικής σημασίας ενέργειες σε ικανοποιητικό βαθμό οι οποίες προσδίδουν μια σημαντική υποστήριξη όσων αφορά το πεδίο εφαρμογής και υλοποίησης σχεδίων δράσεων. Οι τομείς των συνεργαζόμενων φορέων προέρχονται από το δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον τρίτο τομέα που αφορά την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία. Παράδειγμα αποτελεί στα πλαίσια της λογικής και λειτουργίας του Κόμβου (HUB) ο σχεδιασμός, η δημιουργία συνεργατικού σχήματος και υποβολή κοινού σχεδίου δράσεων στα πλαίσια πρόσκλησης «Καινοτόμες Δράσεις για τους Πολίτες 2021» του Πράσινου Ταμείου με τη συμμετοχή του Δήμου Ρήγα Φεραίου, του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κάρλα και των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Ρήγας Φεραίος και Culture and Prosperity s.c.e. Στο συγκεκριμένο σχέδιο έχει προβλεφθεί η μετατροπή (φιλοσοφία) – προσθήκη λειτουργίας για την δημιουργία και λειτουργία 4ων κόμβων (HUB) στις Π.Ε. Μαγνησίας και Ηλείας, αξιοποιώντας στο μέγιστο τη δυναμική ( υποδομές , ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός κλπ) των συμμετεχόντων φορέων έτσι ώστε να υπάρξει εξειδικευμένη μεταφορά πληροφοριών και γνώσεων στον τομέα του περιβάλλοντος. Θεωρούμε ότι η σημασία του σκοπού που εξυπηρετεί η εν λόγο πρωτοβουλία του Φορέα Κ.ΑΛ.Ο. Culture and Prosperity sce συμβάλει στον παραγωγικό και επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής εφόσον πληρούνται σωρευτικά και σε ικανοποιητικό βαθμό οι απαραίτητες μέθοδοι και εργαλεία έτσι ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο η μεταφορά πληροφοριών, η αξιοποίηση των γνώσεων, η υποστήριξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων και των γενικών γνώσεων.