Υπηρεσίες
Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη

Τεχνική και Διοικητική Υποστήριξη

Σχεδιασμός - Οργάνωση - Υλοποίηση

Δομές Εκπαίδευσης

Δομές Εκπαίδευσης

Δημόσιος τομέας

Δημόσιος τομέας

Υπηρεσίες προς τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα - Συνεργασίες

Partnerships and Networks

Partnerships and Networks

Συμμετοχή σε Συμπράξεις και Δίκτυα φορέων από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Σχετικά άρθρα 

Γνωρίζοντας το Central Knowledge Transferer

Κόμβος (Central) με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών, στα πλαίσια της Μεταφοράς και Ανταλλαγής Γνώσεων (Knowledge Transferer)