Συνάντηση Εργασίας

στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη.

Οι φορείς της Δημιουργικής Βιομηχανίας σε πρώτο πλάνο!!!

Διαδικτυακή Συνάντηση Εργασίας πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2020 στα πλαίσια ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων – εμπειριών φορέων που δραστηριοποιούνται στον Δημιουργικό Τομέα που διοργανώθηκε από εκπροσώπους και της επικεφαλής συντονισμού του Γραφείου Δημιουργικής Ευρώπης κας Κομνηνού. Κατά την διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα οφέλη, οι διαδικασίες συμμετοχής, το ποσοστό ενίσχυσης και άλλες τεχνικές ανάγκες που προκύπτουν για την συμμετοχή δυνητικών φορέων καθώς και παρουσίαση από φορείς που συμμετέχουν είδη σε δημιουργικά διακρατικά σχεδία (project) .

🔸 Στην συνάντηση εργασίας συμμετείχε ο Πρόεδρος του Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Culture and Prosperity sce κος Αθανάσιος Σαραντόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών» κος Ταξιάρχης – Ιωάννης Σαραντόπουλος.

🔷 Ο κος Αθανάσιος Σαραντόπουλος επικεντρώθηκε στην παρουσίαση της Culture and Prosperity s.c.e. βάση του στρατηγικού σχεδιασμού 2013 – 2020, την στρατηγική πολιτική των πρωτοβουλιών που πάρθηκαν από την διοίκηση του Φορέα, ενώ παρουσιάστηκε η νέα καινοτόμος Δομής – Δράσης Central Knowledge Transferer HUB η οποία λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2020 η οποία είναι σχεδιασμένη έτσι ούτως ώστε να υποστηρίξει ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών. Επίσης εκτενής αναφορά έγινε στα πλαίσια γνωριμίας των συμμετεχόντων συνάντησης εργασίας για τον σκοπό και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν προς όφελος την κοινωνίας της Π.Ε. Ηλείας από την σύσταση της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών» καθώς και την δυναμική των εταίρων που συμμετέχουν από τον Γ. Γ. του Δ. Σ. της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών» κο Ταξιάρχης – Ιωάννης Σαραντόπουλος.

🔸 Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη διαθέτει όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα Δικτύωσης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο κάτι το οποίο μπορεί να συμβάλει θετικά στην αναγνωρισιμότητα της Σύμπραξης καθώς και την προβολή των ευρύτερων περιοχών και διάσωση της πολιτιστικής κουλτούρας της Π.Ε. Ηλείας. Αδράζοντας την ευκαιρία ο κος Σαραντόπουλος απεύθυνε ανοιχτή προσκόλληση προς τα στελέχη του Γραφείου Δημιουργικής Ευρώπης να παραβρεθούν στην Π.Ε. Ηλείας έτσι ώστε να αναπτυχθούν και να συζητηθούν περισσότερες πτυχές του Ευρωπαϊκού Προγράμματος και η επιπλέον ανάλυση των ωφελειών που προκύπτουν.

🔷 Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας έχει είδη υποβάλει σχετικό αίτημα αναζήτησης εταίρων. Η αίτηση αναζήτησης εταίρων έχει σταλεί στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.