Θανάσης Σαραντόπουλος

Πρόεδρος Δ.Ε. Φορέα Κ.ΑΛ.Ο. Culture and Prosperity s.c.e.

Οι συνεχόμενες επαφές με εταίρους από την ΕΕ από τον Οκτομβριο του 2020 επι της ουσίας σηματοδότησαν την είσοδο μας στο Erasmus Plus και τη συμμετοχή μας σε Συμπράξεις Γνώσεων.  Μέχρι και σήμερα, με δυο νέες προσθήκες στο ενεργητικό μας στις κατηγορίες ΚΑ1 και ΚΑ2, οι αλλεπάλληλες ανταλλαγές απόψεων και στρατηγικών ιδεών μας ενθαρρύνουν ακόμη περισσότερο και ενθαρρύνουν την προσπάθειά μας για την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus.

Η πρόβλεψή μας για την δημιουργία κόμβου με τίτλο Central Knowledge Transferer (HUB) ανταλλαγής γνώσεων και τεχνογνωσίας το καλοκαίρι του 2020 φαίνεται ουσιώδης στρατηγική πρακτική, καλύπτοντας σε γεωγραφική έκταση ένα αρκετά μεγάλο μέρος για την αξιοποίηση του φυσικού και ιστορικού πλούτου καθώς και στην συνδρομή του Φορέα ως Συντονιστής Εταίρος στις ανάγκες υποστήριξης της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών». Εξίσου σημαντική κίνηση αποτελεί και η προσθήκη πιστοποιημένης δομής εκπαίδευσης η οποία στο μέλλον θα εξυπηρετεί ανάγκες της Γενικής εκπαίδευσης. Τη δεδομένη χρονική περίοδο ασχολούμαστε με τη σταδιακή διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου της έδρας του φορέα Κ.ΑΛ.Ο Culture and Prosperity sce . Οι εσωτερικές παρεμβάσεις για την εναρμόνιση της δομής με την κείμενη νομοθεσία για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ καθώς και την λειτουργική αναβάθμιση των υπηρεσιών: Central Knowledge Transferer , Μουσικό Εργαστήρι και την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διά Βίου Μάθησης.

Η Προσπάθεια αρκετών ετών να διευρύνουμε ως Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και ως Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας τους ορίζοντες συνεργασίας, διάδοσης τους φυσικού κάλους της Π.Ε. Ηλείας καθώς και να γνωστοποιήσουμε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο την έντονη δραστηριότητα μας παρέχοντας την αρωγή στους έχοντες ανάγκη συνάνθρωπους μας, ανταμείβεται με την αναγνώριση του έργου μας από φορείς εκτός Ελλάδος αλλά και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «Πολιτισμός και Ευημερία»

Ευχαριστούμε τον Παναγιώτατο για τις θερμές Ευχές του.

Οι παρεμβατικές ενέργειες αξιοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό και έχουν «άρωμα» οριζόντιων συνεργασιών με Κοινωνικές Επιχειρήσεις, Εταιρίες, Δημόσιους Φορείς και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο με μοναδικό στόχο την αξιοποίηση και ανάπτυξη γνώσεων.