“Μικρά καθημερινά βήματα…”

Ταξιάρχης - Ιωάννης Σαραντόπουλος

Γ.Γ. Διοικητικού Συμβουλίου

Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών"

"Οι συντονισμένες ενέργειες του χθες, με μικρά καθημερινά βήματα, μας φέρνουν στα αποτελέσματα του σήμερα".

Τα τελευταία χρόνια από την διοίκηση και τα μέλη της Culture and Prosperity s.c.e. γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια έτσι ώστε να σταθούμε αντάξιοι απέναντι στις καθημερινές δυσκολίες.  Με συντονισμένες ενέργειες καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αντιμετωπίζουμε και να επιλύουμε τα καθημερινά προβλήματα που συναντάμε με ομαδικό πνεύμα. Η στρατηγική που ακολουθούμε ως Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας βασίζεται στο να ολοκληρώνουμε μικρά καθημερινά βήματα έτσι ώστε να επιτυγχάνουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Επιπλέον εστιάζει στις ανθρώπινες αξίες, δίνει έμφαση στις ανθρώπινες ιδιαιτερότητές, αφουγκράζεται τις πραγματικές ανάγκες του κοινωνικού ιστού και δίνει προτεραιότητα στις συνέργειες.

Την κατεύθυνση αυτή την εισαγάγαμε όταν μας ζητήθηκε να αξιολογήσουμε και να δώσουμε κατευθυντήριες οδηγίες προς τους εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών Ολυμπία Α.Μ.Κ.Ε. οι οποίοι διατηρούν και διαχειρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα της αρχικής ιδέας. Εν συνεχεία, η ομάδα της Culture and Prosperity s.c.e. ως «ιθύνων νους», μετά από διαβουλεύσεις με εκπροσώπους φορέων που προέρχονται από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα και πλέον από την θέση του Συντονιστή Εταίρου καθώς και για τις ανάγκες του σχεδιασμού των ορών του Συνεργατικού Σχήματος με τίτλο Θεματική Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών», το 2019 υποδείξαμε και υπογραμμίσαμε τις βασικές αρχές που θα χρειαστεί να ακολουθηθούν από το σύνολο των εταίρων, έτσι ώστε να επιτευχθεί με σταθερό και εξελικτικό βηματισμό η εναρμόνιση του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στο όφελος του Κοινωνικού Ιστού της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και εν συνεχεία στην αξιοποίηση και προβολή της Αρχαίας Ολυμπίας, η οποία αποτελεί γενέτειρα του Ολυμπιακού Ιδεώδες και των Ολυμπιακών Αγώνων.

Την κατεύθυνση αυτή την εισαγάγαμε όταν μας ζητήθηκε να αξιολογήσουμε και να δώσουμε κατευθυντήριες οδηγίες προς τους εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών Ολυμπία Α.Μ.Κ.Ε. οι οποίοι διατηρούν και διαχειρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα της αρχικής ιδέας. Εν συνεχεία, η ομάδα της Culture and Prosperity s.c.e. ως «ιθύνων νους», μετά από διαβουλεύσεις με εκπροσώπους φορέων που προέρχονται από τον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα και πλέον από την θέση του Συντονιστή Εταίρου καθώς και για τις ανάγκες του σχεδιασμού των ορών του Συνεργατικού Σχήματος με τίτλο Θεματική Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών», το 2019 υποδείξαμε και υπογραμμίσαμε τις βασικές αρχές που θα χρειαστεί να ακολουθηθούν από το σύνολο των εταίρων, έτσι ώστε να επιτευχθεί με σταθερό και εξελικτικό βηματισμό η εναρμόνιση του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στο όφελος του Κοινωνικού Ιστού της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και εν συνεχεία στην αξιοποίηση και προβολή της Αρχαίας Ολυμπίας, η οποία αποτελεί γενέτειρα του Ολυμπιακού Ιδεώδες και των Ολυμπιακών Αγώνων.

Στο σήμερα...

Ερχόμενος στο σήμερα, εν μέσω δύσκολων καταστάσεων που επικρατούν στον παγκόσμιο κοινωνικό ιστό λόγο πανδημίας, καταφέρνουμε να βρούμε τον τρόπο να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για τις ανάγκες λειτουργίας του 1ου  Κόμβου με τίτλο Central Knowledge Transferer με έδρα τα Κρέστενα του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. Ο κόμβος λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2020 και είναι σε θέση να αξιοποιήσει την γνώση, να την επεξεργάζεται και εν συνέχεια να την μετατρέπει σε δράση προς όφελος των πολίτων, να συμβάλει στην υιοθέτηση μιας εναλλακτικής κουλτούρας, να ενθαρρύνει τον δημοκρατικό διάλογο, να συνεισφέρει στην προβολή και να αναδεικνύει με ποικίλες ενέργειες και τρόπους τον φυσικό πλούτο, να λαμβάνει υπόψιν τις ενέργειες που αφορούν τον σχεδιασμό για τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στα πλαίσια της διαπολιτισμικότητας που απορρέει από τη συνειδητοποίηση της πολυπολιτισμικότητας των σημερινών κοινωνιών, οι οποίες έχουν διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και ουσιαστικές διαφορές.

Ο κεντρικός στόχος της Culture and Prosperity s.c.e. είναι να αποτελέσει έναν μόνιμο κόμβο (σημείο) μέσω της δομής Central Knowledge Transferer  για την προσέλκυση ατόμων από διάφορα γεωγραφικά σημεία της ΕΕ και άλλων γεωγραφικών σημείων με σκοπό:

    • Την γνωριμία των προσκεκλημένων με τα ήθη και έθιμα της ευρύτερης περιοχής.
    • Την ενθάρρυνση Δημοκρατικών Διαβουλεύσεων.
    • Την εισαγωγή νέων πρακτικών και υιοθέτηση εναλλακτικής επιχειρηματικής και εκπαιδευτικής κουλτούρας.
    • Την προβολή και ενημέρωση του φυσικού, αρχαιολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού πλούτου της Αρχαίας Ολυμπίας, του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων ( έδρα συντονιστή εταίρου ) και γειτονικών Δήμων.
    • Την συμβολή για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων και υιοθέτηση πρόσθετων δεξιοτήτων της νεολαίας της υπαίθρου.

Central Knowledge Transferer HUB ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα η νέα δομή Central Knowledge Transferer έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ενέργειες για να υποστηριχθούν συνδυαστικά όλες οι υφιστάμενες συνεργασίες της Culture and Prosperity sce (Συντονιστής Εταίρος). Έτσι λοιπόν έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες πιστοποίησης για την απόκτηση άδειας λειτουργείας Κέντρου Δια Βιου Μάθησης το οποίο θα συμβάλει αφενός στην πιστοποίηση γνώσεων αλλά και στην παροχή εκπαιδευτικού υλικού με την ευρύτερη έννοια του όρου και την παροχή πιστοποίησης γνώσεων σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα πχ Erasmus Plus , Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού κλπ) . Παράλληλα βέβαια συνδυάζεται άψογα με την Πλατφόρμα e – learning που έχει αποκτήθει για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Παράλληλες ενέργειες...

Συλλέγοντας πληροφορίες μέσα από υφιστάμενες συνεργασίες με δημοσίους και ιδιωτικούς φορείς, δίκτυα και συμπράξεις, σε συνδυασμό με την μακροχρόνια εμπειρία που διαθέτει ο φορέας Κ.ΑΛ.Ο. ως φορέας υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος TEBA/FEAD και ως επιχείρηση υποδοχής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus for Young Entrepreneurs, θελήσαμε να συνδέσουμε τον κόμβο με φορείς (Δήμοι, Πανεπιστήμια, Ιδιωτικά και Δημόσια Σχολεία, ΜΜΕ κλπ) που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος. Παράλληλα υπήρξε συμμετοχή σε ερεύνα που διεξήγαγε η Asset Tec τον Οκτώβριο του 2020 μέσω Webinar Meating στα πλαίσια της ερευνητικής φάσης του έργου SEntrA το οποίο εστίαζε στην Ατζέντα 2030 του Ο.Η.Ε. και τους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης.  Όλες οι ενέργειες για τους 17 Στόχους του ΟΗΕ που δύναται να υποστηρίξει ο φορέας Κ.ΑΛ.Ο. Culture and Prosperity s.c.e. έχουν διατυπωθεί στη συνέντευξη που παραχωρήθηκε. Σύμφωνα με τους 17 Στόχους του ΟΗΕ στην έρευνα καταγραφήκαν: 

 • 4 Ποιοτική Εκπαίδευση
 • 5 Ισότητα των Φύλων
 • 9 Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές
 • 10 Λιγότερες Ανισότητες
 • 11 Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες
 • 12 Υπεύθυνη κατανάλωση και Παραγωγή
 • 17 Συνεργασία για τους Στόχους

Προωθητικές και υποστηρικτικές ενέργειες...

Αναζητήσαμε εταίρους οι οποίοι ενδεχόμενος θα ήθελαν να συμπορευτούν μαζί μας και να στηρίξουν την προσπάθεια μας. H ανταπόκριση σε πρώτη φάση ήταν αρκετά ικανοποιητική και επιβεβαιώνεται μετά από επιστολές δυνητικών εταίρων (άνω των 18 επιστολών – μνημάτων) όπου η κάθε μία εκφράζει την επιθυμία για συνεργασία και συμπόρευση από διάφορα γεωγραφικά σημεία της Ε.Ε. αλλά και άλλων κρατών. Μετά από διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο του 2021 έως και σήμερα χτίζουμε σταδιακά γέφυρες επικοινωνίας με φορείς που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Οι ενέργειες μας έχουν ως αποτέλεσμα την θετική ανταπόκριση για την συμμετοχή του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Culture and Prosperity s.c.e., παράλληλα με την ιδιότητα του Συντονιστή Εταίρου της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών», στον σχεδιασμό προτάσεων – έργων σε δράσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Eramsus Plus και στις κατηγορίες Key Action 1,2 και 3.

 • Με τυχαία σειρά αναφέρονται οι χώρες των εκπροσώπων ιδιωτικών και δημόσιων φορέων: Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, Τουρκία, Σλοβενία, Βουλγαρία, Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Βρυξέλες, Νεπάλ, Κατμαντού, Τυνησία κλπ

Η Σύνδεση του κόμβου (HUB) Central Knowledge Transferer με το Πρόγραμμα πρόκειται να εξυπηρετήσει διάφορα λειτουργικά και διοικητικά της Culture and Prosperity sce καθώς και τις ανάγκες των αναβαθμισμένων υπηρεσιών που παρέχουμε σε καθημερινή βάση. Παράλληλα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε ενέργειες σύνδεσης με τη Θεματική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών μέσω του ρόλο που έχουμε αναλάβει (Συντονιστής Εταίρος). Η Ολοκλήρωση των διαδικασιών της μετατροπής της Culture and Prosperity s.c.e. σε κόμβο (hub) θα μας βοηθήσει έτσι ώστε συνδράμουμε στην πρωτοβουλία των νέων επιχειρηματιών από κάθε γεωγραφικό σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να προσφέρουμε και να ανταλλάξουμε γνώσεις και εμπειρίες συνδέοντας, τις υπάρχουσες αλλά και νέες επιχειρηματικές λειτουργίες για την συνολική υποστήριξη των αναγκών που απαιτούνται για την υποστήριξη του Προγράμματος.

Παρεμβατικές ενέργειες με «άρωμα» οριζόντιων συνεργασιών...

Θανάσης Σαραντόπουλος

Πρόεδρος Δ.Ε. Φορέα Κ.ΑΛ.Ο. Culture and Prosperity s.c.e.

Οι συνεχόμενες επαφές με εταίρους από την ΕΕ από τον Οκτομβριο του 2020 επι της ουσίας σηματοδότησαν την είσοδο μας στο Erasmus Plus και τη συμμετοχή μας σε Συμπράξεις Γνώσεων.  Μέχρι και σήμερα, με δυο νέες προσθήκες στο ενεργητικό μας στις κατηγορίες ΚΑ1 και ΚΑ2, οι αλλεπάλληλες ανταλλαγές απόψεων και στρατηγικών ιδεών μας ενθαρρύνουν ακόμη περισσότερο και ενθαρρύνουν την προσπάθειά μας για την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus.

Η πρόβλεψή μας για την δημιουργία κόμβου με τίτλο Central Knowledge Transferer (HUB) ανταλλαγής γνώσεων και τεχνογνωσίας το καλοκαίρι του 2020 φαίνεται ουσιώδης στρατηγική πρακτική, καλύπτοντας σε γεωγραφική έκταση ένα αρκετά μεγάλο μέρος για την αξιοποίηση του φυσικού και ιστορικού πλούτου καθώς και στην συνδρομή του Φορέα ως Συντονιστής Εταίρος στις ανάγκες υποστήριξης της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών». Εξίσου σημαντική κίνηση αποτελεί και η προσθήκη πιστοποιημένης δομής εκπαίδευσης η οποία στο μέλλον θα εξυπηρετεί ανάγκες της Γενικής εκπαίδευσης. Τη δεδομένη χρονική περίοδο ασχολούμαστε με τη σταδιακή διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου της έδρας του φορέα Κ.ΑΛ.Ο Culture and Prosperity sce . Οι εσωτερικές παρεμβάσεις για την εναρμόνιση της δομής με την κείμενη νομοθεσία για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ καθώς και την λειτουργική αναβάθμιση των υπηρεσιών: Central Knowledge Transferer , Μουσικό Εργαστήρι και την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Διά Βίου Μάθησης.

Η Προσπάθεια αρκετών ετών να διευρύνουμε ως Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και ως Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας τους ορίζοντες συνεργασίας, διάδοσης τους φυσικού κάλους της Π.Ε. Ηλείας καθώς και να γνωστοποιήσουμε σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο την έντονη δραστηριότητα μας παρέχοντας την αρωγή στους έχοντες ανάγκη συνάνθρωπους μας, ανταμείβεται με την αναγνώριση του έργου μας από φορείς εκτός Ελλάδος αλλά και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Μέλη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Culture and Prosperity s.c.e. ευχαριστούμε τον Παναγιώτατο για τις θερμές Ευχές του.

Οι παρεμβατικές ενέργειες αξιοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό και έχουν «άρωμα» οριζόντιων συνεργασιών με Κοινωνικές Επιχειρήσεις, Εταιρίες, Δημόσιους Φορείς και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο με μοναδικό στόχο την αξιοποίηση και ανάπτυξη γνώσεων.