Συνάντηση Εργασίας πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, σήμερα Τετάρτη 06/05/2020 με πρωτοβουλία του Δημάρχου Ανδραβίδας- Κυλλήνης κου Ιωάννη Λέντζα με συμμετοχή και:

• Της κας Πόλυς Μπιτούνη Προέδρου του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης και Παιδείας.
• Του Προέδρου και Νόμιμου εκπροσώπου της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. κου Αθανάσιου Σαραντόπουλου.
• Του Υπεύθυνου επικοινωνίας και υλοποίησης κου Ταξιάρχη – Ιωάννη Σαραντόπουλου για λογαριασμό της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ., ως εταίρου και φορέα υλοποίησης της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ηλείας του Επιχειρησιακού Προγράμματος TEBA/FEAD.

Στην συζήτηση έγινε:

«Ενημέρωση – Συζήτηση για την υλοποίηση του 100% του έργου στο πλαίσιο των συνοδευτικών μέτρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος TEFA/FEAD από την Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενους του Δήμου».
«Ενημέρωση – Συζήτηση για τον σχεδιασμό, τις ανάγκες και την έναρξη της υλοποίησης των Συνοδευτικών Μέτρων του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης».

Οι παραπάνω φορείς κατέληξαν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας για την υλοποίηση του Προγράμματος ώστε να πραγματοποιηθεί μέσα στα χρονικά όρια που προβλέπεται.

Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν σχετικές δημοσιεύσεις στον Τύπο για τα σημεία υλοποιήσεις καθώς και τις μέρες και ώρες υποδοχής των ωφελουμένων του Επιχειρησιακού Προγράμματος TEBA/FEAD του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης.