Συνεργασία Φορέων για την Κάρλα.

Με την ΑΠΟΦΑΣΗ 106- 8/31.01.2020 και ΑΔΑ: ΩΡ8046Μ9ΘΓ-ΥΑΛ το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου, αφού έλαβε υπόψη το Καταστατικό Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής Και Κοινωνικής Ωφέλειας «Πολιτισμός και Ευημερία», το Πρωτόκολλο Συνεργασίας «Ανάπτυξη και Ενίσχυση των Δράσεων και Δραστηριοτήτων που αφορούν την Λίμνη Κάρλα», την εισήγηση του νομικού συμβούλου του φορέα και μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ενώ για κάθε επιμέρους πρόταση για συνεργασία με τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις «Ρήγας Φεραίος» και «Πολιτισμός και Ευημερία» θα εξετάζεται εξ αρχής, θα διεξάγεται συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και θα αποφασίζει κατά περίπτωση.

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «Πολιτισμός και Ευημερία» χαιρετίζει με ικανοποιήσει την συνεργασία που επιτεύχθηκε με τον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη) και την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «Ρήγας Φεραίος».

Ο στόχος της συνεργασίας

Ο γενικός στόχος είναι η πολιτισμική συνεργασία μεταξύ των φορέων ώστε να επιτευχθεί η συνένωση της Περιφερειακή Ενότητας Ηλείας με την Περιφερική Ενότητα Μαγνησίας και συγκεκριμένα με την περιοχή της Λίμνης Κάρλα. Στόχος των Διοικήσεων των συνεργαζόμενων φορέων είναι, η γνωριμία και η ενίσχυση των σχέσεων των δυο Περιφερικών Ενοτήτων, η ενίσχυση φιλικών δεσμών με προοπτική συνεργιών σε όλους τους τομείς των δράσεών τους. Η Διοίκηση της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. αποτελεί τον δίαυλο επικοινωνίας ώστε να συνδυαστούν οι δραστηριότητες της αντίστοιχα με εκείνες των υπολοίπων δυο φορέων.

Πρόθεση των συνεργαζόμενων Φορέων

Πρόθεση των συνεργαζόμενων Φορέων είναι να συνδεθούν οι δραστηριότητες με τις τοπικές εκδηλώσεις της Αρχαίας Ολυμπίας και τις επαρχίας της Αρχαίας Ολυμπίας, δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, το Φεστιβάλ της Αρχαίας Ολυμπίας, με Αθλητικές δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής, επισκέψεις στους Αρχαιολογικούς και Ιστορικούς χορούς όπως:

Της Αρχαίας Ολυμπίας, της Αρχαίας Ήλιδας, Κάστρο Χλεμούτσι, του Ναού Επικούρειου Απόλλωνα κλπ καθώς και περιοχών ιδιαίτερων περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος όπως: Λίμνη Καϊάφα, παραλίες Κυπαρισσιακού Κόλπου, Λίμνης Στροφιλιάς, Δάσος Φολόης, Καταρράκτες Νεμούτας, Νέδας με τις δραστηριότητες του Φορέα Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη) όπως :

  • «KarlaSchool»που αφορά την Ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων, αγροτών και εκπαιδευτικών για τη προστασία και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλοβρύσου – Βελεστίνου (Π.Ο.Κα.Μα.Κε.Βε.).
  • Workshops  ενημέρωσης – σεμινάρια γεωργών και κτηνοτρόφων.
  • Summer School Επιστημόνων για την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση νέων επιστημόνων για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας της Περιοχής Οικοανάπτυξης Κα.Μα.Κε.Βε.
  • Εφαρμογές τεχνολογίας για smartphone / tablet για την Ανάπτυξη εκπαιδευτικού παιχνιδιού.
  • Σεμινάρια για εκπαιδευτικούς.

 

Αντίστοιχα έχουν προβλεφθεί από την Διοίκηση της Πολιτισμός και  Ευημερία Κοιν.Σ.Επ.

Ανταλλαγές τεχνογνωσίας για θέματα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, γενική διάδοση περιβαλλοντολογικού κάλους της Π.Ε. Ηλείας, επισκέψεις φορέων, μαθητών και πολιτών των δυο Περιφερειακών Ενοτήτων. Η Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σκοπεί και επιτυγχάνει συνέργειες με φορείς όλων των Περιφερειών προκειμένου να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις περιοχές που δραστηριοποιείτε.