Συνάντηση Εργασίας στον Δήμο Ζαχάρως.

Συνάντηση Εργασίας σήμερα 27/02/2020 στον Δήμο Ζαχάρως παρουσία των:

▪️ Αντιδημάρχου Παιδείας , Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Πολιτικής κας Δήμητρας Σκαλτσά.
▪️ Γραμματέως του Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδημάρχου για θέματα πολιτισμού κας Αναστασίας Ζήρου.
▪️ Του Προέδρου της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. κου Αθανασίου Σαραντόπουλου.
▪️ Του Υπευθύνου διαχείρισης εσωτερικής οργάνωσης και επικοινωνίας κου Ιωάννη Σαραντόπουλου.
▪️ Της Επιστημονικής Συμβούλου και Συνεργάτιδας της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. κας Αγγελικής Σπηλιοπούλου.
▪️ Του μουσικοσυνθέτη, ιδιοκτήτη της Apple Productions και Παραγωγού της Minos EMI – Universal κου Νίκου Ξένου.
▪️ Της Ηθοποιού και Σκηνοθέτη Θεατρικών Παραστάσεων κας Ανδριανής Μπαρτσώτα.

Με θέματα συζήτησης:

📍 Συνέχεια συζητήσεων βάση της υποβαλλόμενης έκθεσης συνεργασίας από πλευράς της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. προς τον Δήμο Ζαχάρως.
📍 Σχεδιασμός, Οργάνωση και υλοποίηση Πολιτιστικού και Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ με έμφαση στην ανάδειξη πολιτιστικών, Ιστορικών και περιβαλλοντολογικών στοιχείων του Δήμου Ζαχάρως.
📍 Την Βιωσιμότητα ενός Πολιτιστικού και Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ.
📍 Την γεωγραφική τοποθέτηση και έκταση του Φεστιβάλ για την υλοποίηση παράλληλων δράσεων.
📍 Την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της επισκεψιμότητας του Δήμου Ζαχάρως.
📍 Τον σχεδιασμό την οργάνωση και λειτουργία Εκθέσεων κατά την διάρκεια λειτουργίας του Φεστιβάλ για την ενίσχυση και προβολή των τοπικών Αγροτικών Προϊόντων.
📍 Σύνδεση και ανάδειξη Λαογραφικών και Ιστορικών στοιχείων της περιοχής με το Φεστιβάλ.
📍 Σύνδεση του Φεστιβάλ με Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

κατά την διάρκεια των συζητήσεων υπήρξε αναλυτική παρουσίαση των γενικών ωφελειών που μπορούν να προκύψουν από την λειτουργία ενός Φεστιβάλ προς τον κοινωνικό ιστό του Δήμου Ζαχάρως.

Κατά την λήξη της συνάντησης διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα λειτουργίας ενός Φεστιβάλ το οποίο αφενός θα συμβάλει στην ενίσχυση πολιτιστικών δρώμενων και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών στοιχείων του Δήμου Ζαχάρως, να υποστηριχτούν δράσεις καθ’ όλη την διάρκεια του έτους έτσι ώστε να υπάρξει μια ολοκληρωμένη Πολιτιστική ανάπτυξη στην τοπική Κοινωνία και αφετέρου η επίτευξη του έργου μπορεί να προκύψει με συλλογική προσπάθεια και κοινές πρωτοβουλίες των μερών.