Σε συνεργατικούς ρυθμούς με την Αρχαία Ολυμπία προς όφελος της πολιτιστικής ανάπτυξης

Συνάντηση εργασίας στο γραφείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 05/02/2020 παρουσία:

  • Του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Νικόλαου Κοροβέση
  • Του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κ. Δημήτρη Κωσταριά
  • Του Προέδρου της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. κ. Αθανάσιο Σαραντόπουλο
  • Του μέλους και υπεύθυνου Διαχείρισης, Εσωτερικής Οργάνωσης και Επικοινωνίας κ. Ταξιάρχη – Ιωάννη Σαραντόπουλο
  • Της Επιστημονικής συμβούλου και συνεργάτη της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. κας Αγγελικής – Κωνσταντίνας Σπηλιοπούλου

Με θέματα που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ των φορέων Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Πολιτισμός και Ευημερία, τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις που αφορούν το Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας, την υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και πολλά άλλα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, υπήρξε αναλυτική παρουσίαση των ωφελειών του εναλλακτικού τρόπου διαχείρισης του φεστιβάλ της Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας, καθώς και της συμμετοχής των δυο φορέων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη».