«Περιφερειακό Δίκτυο της Πιλοτικής Περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας»

Στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems/ Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα- CI-NOVATEC» του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020, στο οποίο η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι επικεφαλής εταίρος, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα υλοποίησης ενός πλαισίου δράσεων σε διοικητικό, επιχειρησιακό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό επίπεδο για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και έχοντας στο επίκεντρο τις έννοιες της συνέργειας, της δικτύωσης, της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της εθελοντικής προσφοράς, και εν γένει της Επιχειρηματικότητας και της Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και της εν λόγω, επιλεγμένης πιλοτικής περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας, συγκροτούμε δίκτυο με την επωνυμία «Περιφερειακό Δίκτυο της Πιλοτικής Περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας».

 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 • Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας
 • Εμπορικός Σύλλογος Αρχαίας Ολυμπίας
 • Εκπαιδευτικό Κέντρο Dig It
 • Οινοποιείο ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε
 • ιδιώτη κο Καψή Βασίλη, Σύμβουλος Διαχείρισης Πολιτιστικών Οργανισμών
 • Μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας «Κώστας Κοτσανάς»
 • Αναπτυξιακή Ολυμπίας – Αναπτυξιακή Α.Ε ΟΤΑ
 • Σύλλογο «Μαραθώνιος Ολυμπίας»
 • Φυσιολατρικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Αρχαίας Ολυμπίας,
 • Πρόεδρο Συλλόγου Ξενοδόχων Αρχαίας Ολυμπίας
 • Ξεναγούς της Αρχαίας Ολυμπίας
 • Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ.

Συνεργαζόμενοι φορείς:

 • Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας
 • Η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία
 • Το Επιμελητήριο Ηλείας

Επιστημονικός Υπεύθυνος για την πλατφόρμα και εταίρος του έργου CI-Novatec

 • Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας  Υπολογιστών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.) συμμετείχε ως επικεφαλής εταίρος στην πρόταση που υποβλήθηκε με τίτλο «Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems/ Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα- CI-NOVATEC» Η επίσημη εγκριτική απάντηση προκύπτει από το 18/11/2017, με αριθμ.πρωτ. Α00_178/PROT/16/11/2017-0000911/2 ηλεκτρονικό έγγραφο (mail) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος INTERREG VA Ελλάδα – Ιταλία προς τον επικεφαλής εταίρο, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

Στο εν λόγω έργο «CI-NOVATEC» συμμετέχουν 5  (πέντε) εταίροι, ως ακολούθως:

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  (Επικεφαλής)

Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας  Υπολογιστών

Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Απουλίας/InnovaPuglia / Ιταλία

Επιμελητήριο Μπάρι / Ιταλία

Το έργο «CI-NOVATEC» άπτεται του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα» και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου 1.1 «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας και ανάπτυξης διασυνοριακών συμπλεγμάτων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας».

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Το έργο επικεντρώνεται στα Τοπικά Cluster Τουρισμού (Local Tourism Clusters) που αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ενίσχυσης των τοπικών οικονομιών εντός της διασυνοριακής περιοχής και αποτελούνται από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) με γεωγραφική συγκέντρωση, που παρέχουν υπηρεσίες στον ίδιο πελάτη (ή ομάδα πελατών), δηλαδή τον επισκέπτη, αλλά μπορεί να ανήκουν σε διάφορους κλάδος όπως αμιγώς Τουρισμού, Δημιουργική Βιομηχανία, Διατροφή, Εμπόριο, Αναψυχή, Μεταφορές κλπ

Δεδομένου της Οριζόντιας Συνεργασίας μεταξύ των Πολιτισμός Ανάπτυξη και Τουρισμός Κοιν.Σ.Επ. και της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που στοχεύει στην αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των δυο συμβαλλομένων για την ανάπτυξη και ενίσχυση κοινών δράσεων προς όφελος των μελών τους και των περιοχών παρέμβασης μέσω παρεχόμενων υπηρεσιών και στρατηγικών ενεργειών στα πλαίσια της Τουριστικής Ανάπτυξης και την Αύξηση της Επισκεψημότητας, η Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ εντάσσεται ως μέλος του Δικτύου μετά την αποστολή και έγκριση του αιτήματος της Διοίκησης με σκοπό να υιοθετήσει επιπρόσθετες στρατηγικές και μεθόδους για την Τουριστική Ανάπτυξη και ανάπτυξη των συνεργασιών.