Πολιτιστικός Φορέας του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού

Εγκρίθηκε στις 10/05/2019 από την Αρμόδια Διεύθυνση ΥΠΠΟΑ: Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου μετά από υποβολή σχετικών εγγράφων από την Διοίκηση της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. ως εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων.

Με την ενέργεια μας αυτή, ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε έγκυρες Πολιτιστικές και Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες υπό την αιγίδα του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Επίσης η βαρύτητα της εγγραφής μας συνάδει με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και αναζήτηση εταίρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που αφορούν τον Πολιτισμό.