Κάποια στιγμή οι επιχειρηματικές επιλογές και οι συνεργασίες οδεύουν σε ένα σημείο τέτοιο που μας υποδεικνύουν τις ελλείψεις σε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα. Αρκεί να τις δούμε, να τις αναγνωρίσουμε, να τις υιοθετήσουμε και να τις επεξεργαστούμε. Δηλαδή, να αφουγκραστούμε σε ικανό βαθμό το αποτύπωμα των ελλείψεων μίας οποιαδήποτε πρωτοβουλίας (Παροχή υπηρεσιών, Σχεδιασμός κλπ) προς και από το κοινωνικό σύνολο, μέσα από την εμπειρία που αποκτάμε να ήμαστε σε θέση να εστιάσουμε, να οργανώσουμε και να σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα, με εξελικτική μεθοδολογία έτσι ώστε να ακουμπήσουμε την έννοια του υγιούς και του βιώσιμου Φορέα Κ.ΑΛ.Ο. καθώς και των υπαρχόντων συνεργασιών και υπηρεσιών. Μια βιωσιμότητα η οποία δεν εστιάζει μόνο στην επαναλαμβανόμενη Δράση – Αντίδραση αλλά να ήμαστε σε θέση να εισάγουμε και τις φράσεις “Απορρόφηση “ “Κοινωνικό Αποτύπωμα” και “Ανταποδοτικότητα”.

Σαφώς για να επιτευχθεί η λειτουργία ενός Κόμβου απαιτείται μία θεμελιωμένη και αρκετά καλά οργανωμένη βάση, με εξιδεικευμένο ανθρώπινο προσωπικό, η οποία αφενός θα καλύπτει τα στάδια Πληροφόρησης – Εκπαίδευση – Δικτύωση αφετέρου δε χρειάζεται μια συγκεκριμένη ακολουθία οργανωτικών μεθόδων για την γενικότερη υποστήριξη σε βάθος χρόνου.

Έτσι ως αποτέλεσμα προκύπτει (πολύ συνοπτικά) ότι ένας Κόμβος Μεταφοράς Γνώσεων και Υλοποίησης Δράσεων χρειάζεται να διαθέτει τα εχέγγυα εκείνα τα οποία μπορούν να καλύψουν τα παραπάνω στάδια ( φάσεις). Βέβαια, έχοντας ως δεδομένο την αρχή της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ως Φορέας Κ.ΑΛ.Ο. προσθέτουμε και το στάδιο της «Ανταποδοτικότητας».

Με ποια έννοια όμως?

Ανταποδοτικότητα υπάρχει και στην Μεταφορά Γνώσεων. Ανταλλαγή δηλαδή εμπειριών και μεθόδων οι οποίες έχουν ολικά ή μερικός πραγματοποιηθεί έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν μία υφιστάμενη κατάσταση με προοπτική εξέλιξης.

Που εστιάσαμε και γιατί ;

Από το 2018 αναζητούσαμε την απάντηση στο ερώτημα: «πως θα συγκεντρωθούν όλες οι δράσεις της Culture and Prosperity sce σε μία δομή ; »  για να πετύχουμε σε μέγιστο βαθμό την αύξηση προστιθέμενης αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη γενική Διαχείριση – Τεχνική Υποστήριξη για τις ανάγκες Υλοποίησης Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων, Συμβάσεων κλπ. ενώ παράλληλα να ήμαστε σε θέση να καλύψουμε την ανταποδοτική λειτουργία προς τους συνεργαζόμενους φορείς, να καλύψουμε την Εκπαίδευση ( πχ Πλατφόρμα E-learning), να Πιστοποιούνται οι Γνώσεις ( πχ ΚΔΒΜ), να υπάρξει πεδίο όπου θα μπορέσει να απορροφηθεί εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό ( πχ Τεχνικά Δελτία Πράξης Έργων, Τεχνοοικονομικές Μελέτες, Μελέτες Βιωσιμότητας κλπ)  καθώς και η υποστήριξη της Δικτύωσης ( πχ Θεματική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών) που συμμετέχει ο Συνεταιρισμός.

Central Knowledge Transferer ως

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 

 Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα η νέα δομή Central Knowledge Transferer έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ενέργειες για να υποστηριχθούν συνδυαστικά όλες οι υφιστάμενες συνεργασίες της Culture and Prosperity sce. Έτσι λοιπόν έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες πιστοποίησης για την απόκτηση άδειας λειτουργείας Κέντρου Δια Βιου Μάθησης το οποίο θα συμβάλει αφενός στην πιστοποίηση γνώσεων αλλά και στην παροχή εκπαιδευτικού υλικού με την ευρύτερη έννοια του όρου ( πχ Περιβαλλοντολογικά Σεμινάρια σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κάρλα, Ανάπτυξη Δεξιοτήτων των Μελών της Ένωσης Νέων Αγροτών Π.Ε. Ηλείας κλπ ) και την παροχή πιστοποίησης γνώσεων σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα ( πχ Erasmus Plus , Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού κλπ) . Παράλληλα βέβαια συνδυάζεται άψογα με την Πλατφόρμα e learning που έχει αποκτήσει ο Φορέας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Central Knowledge Transferer και Θεματική Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών».

Η Θεματική Αναπτυξιακή Σύμπραξη « Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών » μέχρι στιγμής απαρτίζεται από 14 φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Πρόκειται για ένα αναπτυξιακό εργαλείο, για μια Σύμπραξη φορέων με σκοπό την ολική και συλλογική αναβάθμιση του Φυσικού, Πολιτιστικού και Τουριστικού κάλους της Π.Ε. Ηλείας.

Ο ρόλος της Culture and Prosperity sce είναι αρκετά σημαντικός αφού έχει αναλάβει τα καθήκοντα του Συντονιστή Εταίρου. Η Δομή Central Knowledge Transferer στην περίπτωση αυτή έρχεται να υποστηρίξει τον ρόλος της Culture and Prosperity sce σε δυο φάσεις:

Α) τις ενέργειες της Σύμπραξης σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων, έργων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά υποστηρικτικά χρηματοδοτικά εργαλεία  ( πχ LEADER, Πρόγραμμα LIFE+ , Hercule III Programme (2014-2020) κλπ), δράσεις που αφορούν την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (πχ σύσταση Θερμοκοιτίδας Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.) καθώς και Β) δράσεις της Culture and Prosperity s.c.e. προς την Σύμπραξη με την ιδιότητα του Εταίρου.

Επιπρόσθετες ενέργειες υποστήριξης.

Εξίσου σημαντικό εργαλείο για την επιτυχία ενός Κόμβου είναι η δυνατότητα εξωστρέφειας ή προβολής εκτός συνόρων. Δηλαδή να υπάρχει κίνητρο εξέλιξης μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Η Culture and Prosperity s.c.e. μέχρι στιγμής αυτό που έχει κατορθώσει είναι να αποτελεί επιχείρηση υποδοχής Νέων Επιχειρηματιών. Δηλαδή να προσκαλεί νέους που κατοικούν στην Ε.Ε. έτσι ώστε να αντλούν στοιχεία από την λειτουργία μίας εκάστοτε επιχείρησης του ενδιαφέροντός τους. Τούτο αποτελεί την «γέννηση» ενός συνεχόμενου και ουσιαστικού διαλόγου και μας δίνει την δυνατότητα δημιουργίας ενός Δικτύου σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

Η επόμενη και καθοριστική κίνηση έτσι ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη γκάμα συνεργασιών και επικοινωνίας είναι η ένταξη της Culture and Prosperity s.c.e. στο εθνικό δίκτυο «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας».

Η πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» δημιουργήθηκε με στόχο τη δικτύωση των Ελλήνων οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Επιχειρηματίες, επαγγελματίες, ακαδημαϊκοί, ερευνητές σε οποιονδήποτε κλάδο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής κι αν δραστηριοποιούνται, μπορούν να είναι μέρος της παγκόσμιας ψηφιακής κοινότητας των Ελλήνων μέσω των «Γεφυρών Γνώσης και Συνεργασίας». Η πρωτοβουλία υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στη βάση σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, από μια ομάδα νέων ανθρώπων που μέσω διαφορετικών δράσεων και χρησιμοποιώντας διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας συμβάλλουν ενεργά στην επιτυχή και επωφελή διασύνδεση μεταξύ των Ελλήνων εσωτερικού και εξωτερικού.

Ουσιαστικά, η πρωτοβουλία «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» στοχεύει, βραχυπρόθεσμα στην ανάπτυξη συνεργασιών και στην ανάδειξη ευκαιριών και στην αλληλοϋποστήριξη των μελών του δικτύου της σε επιστημονικό, επαγγελματικό κι επιχειρηματικό επίπεδο, με στόχο μακροπρόθεσμα να συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας συνολικά.

ΠΗΓΗ: «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» //  https://www.knowledgebridges.gr/el/initiative

Το στοίχημα της Culture and Prosperity sce. για την 5ετια 2020 – 2025.

Όπως γίνεται αντιληπτό με βάση τα παραπάνω η επιδίωξη μας είναι ουσιαστική και ξεκάθαρη. Στοχεύουμε βραχυπρόθεσμα για την 5ετια 2020 – 2025 στην δημιουργία και ύπαρξη ενός πύρινα προσώπων ο οποίος με τις ανάλογες ειδικότητες και εμπειρία που θα διαθέτει να είναι σε θέση να διαχειριστούν δράσεις, να παρέχουν υψηλού επιπέδου γνώσεων – Υπηρεσιών και να υλοποιούν έργα υψηλού δείκτη απαιτήσεων. 

Κόμβος Σχεδιασμού, Μεταφοράς Γνώσεων

και Υλοποίησης Δράσεων.

Central Knowledge Transferer HUB