Συνάντηση Εργασίας και Γνωριμία για τα οφέλη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μέσω της αξιοποίησης φυσικών πόρων πραγματοποιήθηκε σήμερα 08/05/2020 στο Δασαρχείο Πύργου παρουσία:

🏷 Δασάρχη Πύργου κου Παναγιώτη Λάττα.
🏷 Προέδρου και Νόμιμου Εκπροσώπου της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. ( Culture and Prosperity sce ) κο Αθανάσιου Σαραντόπουλου.
🏷 Του μέλους και υπευθύνου Διαχείρισης, Εσωτερικής Οργάνωσης και Επικοινωνίας της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. Ταξιάρχη – Ιωάννη Σαραντοπούλου.

Η συζήτηση είχε ως στόχο την ανάδειξη και την αξιοποίηση του φυσικού κάλους της Π.Ε. Ηλείας σε συνεργασία με φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, τα οφέλη που προκύπτουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την αναγκαιότητα για την δημιουργία και υποστήριξη νέων Κοινωνικών Επιχειρήσεων καθώς και να ενισχυθούν οι έννοιες της συνεργατικότητας και συλλογικής προσπάθειας για την ανάδειξη πολιτιστικών, ιστορικών, θρησκευτικών, αρχαιολογικών και περιβαλλοντολογικών πόρων που διαθέτει η Π.Ε. Ηλείας στο σύνολο της.

Οι Φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αποτελούν έναν πύρινα ανθρώπων οι οποίοι μέσα από την ειδικότητα τους και την ιδιότητα του μέλους, μπορούν να υποστηρίξουν κάθε μορφής επιχειρηματική πρωτοβουλία και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς όφελος του κοινωνικού ιστού της εκάστοτε κοινωνίας.

Η Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. προσέφερε τις γνώσεις τις μέσα από τις συνεργασίες και την εμπειρία που διαθέτει από το 2013 έως και σήμερα κάνοντας χρήση την νέα δομή – δράση με ονομασία Central Knowledge Transferer η οποία έχει στόχο την εθελοντική πληροφόρηση προσώπων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα για τα οφέλη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.