Ε – learning: Επέκταση δράσεων εκπαιδευτικού περιεχομένου με συγχρονισμένη και ασύγχρονη μάθηση.

Η επιθυμία μας να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας εκφράζεται, με την μετατροπή πάσης φύσεως δυσκολία που παρουσιάζεται στην καθημερινότητά μας σε ευκαιρία και την συνεχόμενη αναζήτηση μεθόδων και εργαλείων για το καλύτερο αποτέλεσμα της επιχειρηματικής μας λειτουργείας.

Η ομάδα της Culture and Prosperity s.c.e. εργάζεται καθημερινά από το σπίτι, συλλέγει πληροφορίες και σχεδιάζει τα επόμενα επιχειρηματικά βήματα έτσι ώστε να υλοποιηθούν με επιτυχία οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που έχουν σχεδιαστεί και αναληφθεί.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής πολιτικής που έχουμε χαράξει από το 2013 έως και σήμερα, τόσο η Διοίκηση όσο τα μέλη και οι συνεργάτες, εστίασαν, αναζήτησαν και εξέτασαν με προσοχή  τις δυνατότητες που προκύπτουν από την χρήση τεχνολογικών μέσων  και την γενική εναρμόνιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στην εκπαίδευση και λοιπών δράσεων της culture and prosperity s.c.e.

Εφόσον διαπιστώθηκε πως μέσω λειτουργίας πλατφόρμας e – learning μπορούν να εξυπηρετηθούν οι λειτουργικές ανάγκες του συνεταιρισμού η Διοίκηση κατέληξε  στην έναρξη των εργασιών για τον σχεδιασμό και διαχείριση πλατφόρμας για την εξ αποσπάσεως μάθηση.

Συγκεκριμένα η επιλογή πλατφόρμας για την εξ αποστάσεως μάθηση που επιλέξαμε συνδυάζει τις Σύγχρονες  και τις ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας:

Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) 

Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet.

Ασύγχρονη μέθοδος διδασκαλίας

Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου.

Ορισμένες χαρακτηριστικές λειτουργικότητες της πλατφόρμας

Κατά τη σύγχρονη διδασκαλία, ο εκπαιδευτικός μπορεί να μοιραστεί με τους μαθητές του αρχεία, παρουσιάσεις, την εικόνα της οθόνης του, στην οποία έχει τη δυνατότητα να σημειώσει κ.ά. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, μπορεί να επιβάλει την ησυχία, να «κλειδώσει» την τάξη, να βγάλει κάποιον μαθητή εκτός. Οι μαθητές, από την πλευρά τους, μπορούν να «σηκώσουν χέρι», να λάβουν το λόγο, να υποβάλουν ερωτήματα, να στείλουν γραπτά μηνύματα στον/στην εκπαιδευτικό τους, να «δουν» τους συμμαθητές τους. Είναι μία πλήρως διαδραστική τάξη μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού.

  • Ειδικότητες
  • Central Knowledge Transferer 

Οι πρώτες ειδικότητες που εντάσσουμε για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως μάθησης επικεντρώνονται: στην ενίσχυση της μουσικής παιδείας και της διδασκαλίας μουσικών οργάνων, φιλολογικά μαθήματα, σεμινάρια μουσικής τεχνολογίας και δισκογραφικής παραγωγής, σεμινάρια θεατρικής έκφρασης. Παράλληλα βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων για να προστεθούν επιπλέον ειδικότητες.

Η δράση Central Knowledge Transferer δημιουργήθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. (Culture an Prosperity s.c.e.) για να καλύψει ένα μεγάλο κενό στον χώρο της υποστήριξης και ανάπτυξης δημιουργικών ιδεών και να εξυπηρετήσει κυρίως τις ανάγκες που προκύπτουν για την ανταλλαγή και μεταφορά τεχνογνωσίας σε επιχειρηματικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, τουριστικό, αθλητικό και αγροτικό επίπεδο.

Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις και αναλυτική παρουσίαση οδηγού και διαδικασιών εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή δυνητικών ενδιαφερομένων στα εξ αποστάσεως μαθήματα.

Με εκτίμηση

Η Διοίκηση

LOGO_FYLLADIO