fbpx
Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έννοιες όπως η Κοινωνική Καινοτομία, η Δημιουργική Βιομηχανία, η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, οι Ψηφιακοί Νομάδες κ.α. χρειάζεται να υιοθετηθούν και να αναπτυχθούν με συγκεκριμένες μεθόδους και εργαλεία υποστήριξης σε συνεργασία με Δήμους της Π.Ε. Ηλείας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ελλείψεις, οδηγίες κ.α. είναι στοιχεία τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν και να υιοθετηθούν από τους Δημόσιους φορείς για την διαμόρφωση νέων κατευθύνσεων και προοπτικών τοπικής ανάπτυξης όπως: Αξιοποίηση μονοπατιών, Πολιτιστική Διαχείριση, Αξιοποίηση Κτιριακού Αποθέματος κ.α. ακολουθώντας μια εναλλακτική στρατηγική η οποία θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει τις παραπάνω έννοιες μπορούν να αναπτυχθούν συνεργατικά σχήματα και να διαμορφωθούν  καινοτόμες δράσεις και υπηρεσίες προς εξυπηρέτηση του Κοινωνικού Ιστού.

Ταξιάρχης – Ιωάννης Σαραντόπουλος

  • Γ.Γ. Διοικητικού Συμβουλίου της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών.
  • Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.
  • CEO at Culture and Prosperity sce
  • Mentor of Young Entrepreneur

Διανύουμε μια πολύ σημαντική περίοδο, με έντονη κινητικότητα και διαδοχικές εξελίξεις. Αρκετές από αυτές, με την ολοκλήρωση των αναμενόμενων εργασιών, στο «τέλος της ημέρας» θα διαμορφωθεί και η οριστική εικόνα ενός Canva του όποιου το κεντρικό θέμα είναι η εφαρμογή ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, προσανατολισμένο στις έννοιες όπως Κοινωνικής Καινοτομίας, της Δημιουργικής Βιομηχανίας, της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και η διαμόρφωση ενός Στρατηγικού Σχεδιασμού για την εφαρμογή εργαλείων και μεθόδων, τα οποία ενδέχεται να έχουν μια αλληλεπίδραση τόσο σε τοπικό, περιφερικό και σε Εθνικό επίπεδο. Έτσι παρατηρούμε ότι διαμορφώθηκε συγκυριακά μια «ατζέντα», για την οποία έχουμε στρέψει τα βλέμματά μας ως Συντονιστής Εταίρος της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών» αλλά και ως Γ.Γ. του Διοικητικού Συμβουλίου της Σύμπραξης και παρακολουθούμε με αμείωτο ενδιαφέρον τις εξελίξεις που διαδραματίζονται τη δεδομένη στιγμή.

Στα μέσα Μαρτίου έχουμε την δημοσίευση του Εθνικού Σχέδιου Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Καινοτομία από την Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στις 4 & 5 Απριλίου 2023 πραγματοποιείται η τελική εκδήλωση της Διακρατικής Σύμπραξης SEED με θέμα “FROM SEED TO FUTURE”, που διοργανώνει το Ελληνικό Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας στο Αμφιθέατρο “Μιλτιάδης Έβερτ” στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων (Πειραιώς 100, Γκάζι) ενώ μια μέρα μετά, στις 6 Απρίλη έχει προγραμματιστεί η κάθοδος κυβερνητικού κλιμακίου Γενικών Γραμματέων προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Ηλείας, επί τη βάσει των προτάσεών της σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς.

Το όραμά μας ως Φορέας Κ.ΑΛ.Ο. συνδέεται άρρηκτα με τις ανάγκες της υπαίθρου και τις καθημερινές ελλείψεις που παρατηρούνται. Παράλληλα η σύνδεση και η αξιοποίηση του Κόμβου Μεταφοράς Γνώσεων και Ανταλλαγής Ιδεών που δημιούργησε η Culture and Prosperity sce από τον Οκτώβριο του 2020 στα Κρέστενα του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων και λειτουργεί με τίτλο: «Central Knowledge Transferer Hub» πρόκειται να συμβάλουν στην διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας στα επόμενα χρόνια για εμάς. Προκειμένου όμως να καταστούν ώριμες και βιώσιμες οι ενέργειες μας προσθέσαμε στην επιχειρηματική μας δράση μια ξεχωριστή ενότητα που αφορά την Δικτύωση. Με συμμετοχές σε περισσότερα από 6 Δίκτυα και Συμπράξεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, Ψηφιακά Πόρταλ και Κόμβους, εξασφαλίζουμε την άμεση απορρόφηση πληροφοριών και την επεξεργασία τους με αποτέλεσμα να τις διαμορφώνουμε ανάλογα με τις ανάγκες τις καθημερινότητας.

Παραδείγματά είναι:

  • To Πόρταλ Δημιουργικών Επιχειρήσεων είναι μέρος του προγράμματος Interreg CreativeHubs .
  • Ο Κόμβος του έργου Rework Aegean είναι ένα έργο του Εργαστηρίου Γεωγραφίας της Εργασίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ).
  • Η συμμετοχή της Culture and Prosperity sce στο σχέδιο κινητικότητας KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus Plus με τίτλο: “Act for Good”.

 

Ως Φορέας Κ.ΑΛ.Ο. που δραστηριοποιείται στα Κρέστενα του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων από το 2013, ως Συντονιστής Εταίρος της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών» και ως Συνεργαζόμενο Μέλος του Ελληνικού Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας οι παραπάνω ενέργειες μας αφορούν άμεσά διότι με την ολοκλήρωση τους θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για τα επόμενα βήματα και την χάραξη ενός νέου στρατηγικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών σε Τοπικό, Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο. Η ομάδα της Culture and Prosperity sce αναμένει τις εξελίξεις έτσι ώστε να σχεδιάσει και να εφαρμόσει τα επόμενα βήματα της.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial