Bestbnb

Η Οριζόντια Συνεργασία μεταξύ των Πολιτισμός Ανάπτυξη και Τουρισμός Κοιν.Σ.Επ. και της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στοχεύει στην αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των δυο συμβαλλομένων για την ανάπτυξη και ενίσχυση κοινών δράσεων προς όφελος των μελών τους και των περιοχών παρέμβασης μέσω παρεχόμενων υπηρεσιών και στρατηγικών ενεργειών στα πλαίσια της Τουριστικής Ανάπτυξης και την Αύξηση της Επισκεψημότητας.

Η Πολιτισμός, Ανάπτυξη και Τουρισμός Κοιν. Σ. Επ. μέσα από την δράση Bestbnb στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη επιχειρήσεων του τουρισμού. Το πλήθος των καινοτόμων υπηρεσιών και παροχών που προσφέρονται στα προγράμματα ανάπτυξης της Bestbnb, χρησιμοποιούνται σήμερα από κολοσσιαίες επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου, ενώ παράλληλα το ερευνητικό τμήμα της Bestbnb φροντίζει να ενσωματώσει αυτές τις υπηρεσίες, όπως και άλλες πιο σύγχρονες ακόμη, στον τρόπο λειτουργίας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Τουρισμού. Η Bestbnb, έχει δεσμευτεί μέσα από τους καταστατικούς σκοπούς της Πολιτισμός, Ανάπτυξη και Τουρισμός Κοιν.Σ.Επ, να προσφέρει τις υπηρεσίες της έξω από το κυνήγι του κέρδους αφού ο συνεταιρισμός δεν διανείμει κέρδη σε μετόχους.

Η Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. αποτελεί αποκλειστικός αντιπρόσωπος και υιοθετεί τις υπηρεσίες που προσφέρει η Bestbnb για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της στο πλαίσιο της Τουριστικής Ανάπτυξης Δυτική Ελλάδα αποδεχόμενη και εντασσόμενη σε ένα πλαίσιο αυστηρών κανόνων και κριτηρίων με σκοπό την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών  και των συνεργατών της.

Οι βασικοί άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού επικεντρώνονται:

 • Στην άριστη διαχείριση των Ακινήτων με σεβασμό προς τον ιδιόκτητη και τον επισκέπτη.
 • Στην συνεχόμενη ροή αναζήτησης και ζήτησης του καταλύματος με εξειδικευμένες πολιτικές προβολής καταλυμάτων Ξενοδοχειακού επιπέδου.
 • Στην αύξηση της τουριστικής ροής σε ξενοδοχεία και καταλύματα του Νομού Ηλείας
 • Στην τοπική ανάπτυξη
 • Στην ανάδειξη του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος των περιέχων δραστηριότητας.
 • Στην ενίσχυση της διαπολιτισμικής συνεργασίας
 • Στην διάδοση των ηθών και εθίμων της εκάστοτε περιοχής.
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και προώθηση καινοτόμων προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων προς τους συμβεβλημένους  Ιδιοκτήτες Ακινήτων, επιχειρηματικότητας, νέων τεχνολογιών, δικτύωσης και ηλεκτρονικού επιχειρείν.
 • Προώθηση της πολιτιστικής, τουριστικής, αγροτικής, κτηνοτροφικής και γενικά της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, σε συνεργασία με ΟΤΑ, και άλλους φορείς.
 • Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας μέσω της Βραχείας Μίσθωσης Ακινήτων που θα
  περιλαμβάνει:
  • Κατασκευή ιστοσελίδας καταλύματος με πρόγραμμα κρατήσεων στα πρότυπα ξενοδοχείων.
  • Υποστήριξη ενεργειών για την απόκτηση Α.Μ.Α.(Αριθμός Μητρώου Ακινήτων) και παρακολούθηση της πλατφόρμας βραχυχρόνιων μισθώσεων.
  • Δωρεάν παροχή Chanel Manager για την αποφυγή διπλοκρατήσεων και την
   ταυτόχρονη προβολή του καταλύματος σε 200 κανάλια.
  • Προβολή Ακινήτου σε κανάλια κρατήσεων.
  • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια προς τους Ιδιοκτήτες ακινήτων για την βέλτιστη αξιοποίηση της περιουσίας τους.

Ολοκληρωμένος Στρατηγικός Σχεδιασμός

Στο Πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού δράσεων που προκύπτει από την οριζόντια συνεργασία μεταξύ των δυο (2) Κοιν.Σ.Επ. για την Δυτική Ελλάδα τόσο για τον ιδιοκτήτη όσο και για την κοινωνία δραστηριοποίησης σε βάθος χρόνου είναι:

 • Άριστη Διαχείριση Ακινήτων.
 • Αυξημένη ροή επισκεψημότητας του καταλύματος.
 • Αύξηση των εσοδών των ιδιοκτητών Ακινήτων.
 • Αύξηση των τουριστών – Επισκεπτών γενικών κατηγοριών όπως: Θρησκευτικός Τουρισμός, Ιαματικός Τουρισμός κλπ.
 • Ενίσχυση της τοπικής Επιχειρηματικότητας.
 • Διάδοση του Τουριστικού – Πολιτιστικού – Αγροτικού προϊόντος και του Περιβαντολλογικού Κάλους.
 • Δυνατότητα προβολής Τοπικών Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων προς τους επισκέπτες.
 • Δυνατότητα επίσκεψης των Τουριστών σε τοπικές μονάδες παραγωγής για την απόκτηση βιωματικής εμπειρίας στο πλαίσιο παραγωγής προϊόντων.
 • Δυνατότητα γνωριμίας του Επισκέπτη με τα ήθη και έθιμα της κοινωνίας.

Με μια ματιά,

Με την χρίση της τεχνολογίας και των VR site μπορείτε να επισκεφθείτε από το κινητό ή τον Η/Υ σας τα γραφεία της bestbnb με έδρα στην Θεσσαλονίκη.

Οι εταίροι μας Πολιτισμός Ανάπτυξη και Τουρισμός Κοιν.Σ.Επ. διαθέτουν πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση των πελατών μας στο πλαίσιο της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης και για την υποστήριξη της Culture and Prosperity . Bestbnb Western Greece καθώς και του υποκαταστήματος στην Σάμο.

Καλή σας διασκέδαση..

Στοιχεία Επικοινωνίας / Πληροφορίες :

Έδρα: Δήμος Ανδρίτσαινας – Κρεστένων

Περιφερειακή Ενότητα : Ηλείας

Τηλέφωνο: 2625400247

Τ.Κ. : 27055

E – mail : koinseppe@gmail.com