Η αύξηση του τουρισμού στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την διάδοση του Ίντερνετ και τις δυνατότητες που αυτό παρέχει αναφορικά με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες κρατήσεων εισάγει πλήθος νέων ευκαιριών για εύκολο, έξυπνο και απλό τρόπο παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών τουριστικής διαμονής υψηλής ποιότητας ενώ ταυτόχρονα με τον τρόπο αυτόν επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα ειδικά κατά την τελευταία  περίοδο της κρίσης.

H BestBnB, με πολυετή εμπειρία τόσο στον χώρο της διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων όσο και στις τεχνολογίες Ίντερνετ, αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την αξιολόγηση του ακινήτου, την φωτογράφησή του, την προβολή του ακινήτου στο Ίντερνετ και τα κοινωνικά δίκτυα,  την επικοινωνία με τους επισκέπτες, την διαχείριση κρατήσεων, την υποδοχή των επισκεπτών, την καθαριότητα καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα γύρω από την βραχυχρόνια μίσθωση του ακινήτου εξασφαλίζοντας αφενός υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον επισκέπτη και αφετέρου βέλτιστη αξιοποίηση της περιουσίας του ιδιοκτήτη.

Με αναφορά τα κεντρικά της γραφεία στον Δήμο Θέρμης της Θεσσαλονίκης, η BestBnB επεκτείνει τις δραστηριότητές στην Χαλκιδική και την Θεσσαλονίκη ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει την υποστήριξή της στα περιφερειακά γραφεία της Θάσου όπου ήδη έχει καταγράψει σημαντική παρουσία κατά τα τελευταία χρόνια εισάγοντας στο Νησί καινοτόμες υπηρεσίες διαχείρισης βραχυχρόνιων κρατήσεων και συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτόν στην ανακαίνιση αναξιοποίητων μέχρι πρόσφατα ακινήτων πρακτικά σε ολόκληρη την Θάσο.

Στο επόμενο διάστημα οι δραστηριότητες της BestBnB και της  BestBnB Western Greece  αναμένεται να εμπλουτιστούν με πρόσθετες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας όπως η ηλεκτρονική διαχείριση υπηρεσιών εστίασης φέροντας σε καθημερινή επαφή πλήθος μικρών και μεσαίων μονάδων εστίασης με ιδιοκτήτες και επισκέπτες καταλυμάτων που βρίσκονται υπό την διαχείριση της BestBnB, ή ακόμη η ηλεκτρονική διαχείριση ανακυκλώσιμων υλικών που προκύπτουν στο πλαίσιο της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων.

Η BestBnB διαβλέποντας τις ευκαιρίες που αναμένονται στον τομέα της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα προετοιμάζεται για την εξασφάλιση υψηλών προδιαγραφών τουριστικού προϊόντος σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της αξιοποιώντας τόσο ίδιους πόρους όσο και προτάσεις που έχει καταθέσει σε προγράμματα ΕΣΠΑ που αφορούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού ενώ μεσώ της οριζόντιας συνεργασίας με την Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. έχει προβλεφθεί ένας στρατηγικός σχεδιασμός για την συμμετοχή και υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Ταυτόχρονα επενδύουν σε ανθρώπινο δυναμικό εξειδικευμένο τόσο στον τομέα της διαχείρισης βραχυχρόνιων μισθώσεων όσο και σε τεχνολογίες Ίντερνετ για την ανάπτυξη καινοτόμων διαδικτυακών εργαλείων στον τομέα του τουρισμού με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Η BestBnB διευρύνεται μέσω της οριζόντιας συνεργασίας με την Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. (Culture and Prosperity S.C.E)στην Πελοπόννησο δημιουργώντας τον πρώτο πυρήνα εκπροσώπησης με την επωνυμία BestBnB Western Greece.

Η Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. σας παρέχει την δυνατότητα να αποκτήσετε σε ηλεκτρονική μορφή και χωρίς καμία επιβάρυνση το ενημερωτικό φυλλάδιο στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα, που αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της Διαχείρισης Ακινήτων και της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης.