Δράσεις

Βασικός Πυλώνας Στήριξης της Κοιν.Σ.Επ. «Πολιτισμός και Ευημερία»

Οι εξειδικευμένες ειδικότητες των μελών της, βοηθούν να ενισχυθεί, να επεκταθεί και να αναπτύξει τις δραστηριότητές της στην τοπική κοινωνία, καθώς και να συμμετάσχει σε Δίκτυα και Αναπτυξιακές Συμπράξεις, σε Τοπικό, Περιφερειακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μπορεί να ασκήσει οποιαδήποτε μορφής οικονομική δραστηριότητα παραγωγικού, καταναλωτικού, εμπορικού, μεταφορικού, τουριστικού, οικοδομικού, αναπτυξιακού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.

Υποστήριξη Υπηρεσιών 

Όσων αφορά την παραγωγή προϊόντων, τα μελή μας συγκεντρώνουν και αξιοποιούν πρώτες ύλες που διαθέτουν από τους κήπους τους για να δημιουργήσουν γλυκά, λικέρ, μαρμελάδες κλπ.​

  Όσων αφορά την παροχή υπηρεσιών, η Κοιν.Σ.Επ. «Πολιτισμός και Ευημερία βασίζεται στις ιδιότητες των μελών της, οι οποίες διαφέρουν μεταξύ τους, και έχουν ως αποτέλεσμα να απευθύνονται στην Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό, τον Τουρισμό, Περιβάλλον και τον Αγροτικό κλάδο στοχεύοντας στην προαγωγή του τοπικού και συλλογικού συμφέροντος, στην προώθηση της απασχόλησης, στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και της περιφερειακής ανάπτυξης. 

Share this Page