3 Οκτωβρίου, 2019

«Περιφερειακό Δίκτυο της Πιλοτικής Περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας»

Στα πλαίσια της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο «Customer Intelligence for inNOVAtive Tourism ECosystems/ Πελατειακή Ευφυΐα για Καινοτόμα Τουριστικά Οικοσυστήματα- CI-NOVATEC» του Προγράμματος Εδαφικής… Περισσότερα »«Περιφερειακό Δίκτυο της Πιλοτικής Περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας»