Δικτύωση με Κέντρα Κοινότητας

Θέμα: «Συνάντηση γνωριμίας και συνεργασία με Κοινωνικές Δομές, με σκοπό τη γνωριμία και τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και άλλες δράσεις ».

Στο πλαίσιο του εξελικτικού βηματισμού που έχουμε θέσει ως Διοικούσα Επιτροπή της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ.  το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2018 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους Υπεύθυνους και το προσωπικό των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων:  Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Ζαχάρως, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδραβίδας – Κυλλήνης. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν  από τον Υπεύθυνο Tμήματος Διαχείρισης, Εσωτερικής Οργάνωσης και Επικοινωνίας, μέλος της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. κο. Ιωάννη Σαραντόπουλο.

Στόχος τις λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας είναι να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για τη διασύνδεση των πολιτών με άλλους φορείς σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο όπως και να ενημερώσουν και να παρακινήσουν την τοπική κοινωνία.

Καθ΄ όλη τη διάρκεια των συναντήσεων, παρουσιάστηκε αναλυτικά η πενταετή μας πορεία, βάσει του Βιογραφικού της «Πολιτισμός και Ευημερία» Κοιν.Σ.Επ. Επίσης δόθηκαν λεπτομέρειες για τον τρόπο συνεισφοράς των μελών μας (βάσει ειδικοτήτων) στην προσπάθεια αυτή. Με αποτέλεσμα, να συναποφασιστεί και να συμφωνηθεί η από κοινού δικτύωση των φορέων.

Ενδεικτικά, η δικτύωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει:

  • Συνεργασία σε θέματα που αφορούν προγράμματα κοινωνικής και συμβουλευτικής στήριξης και συναφών υπηρεσιών για την προώθηση ίσων ευκαιριών στην Επαγγελματική Κατάρτιση Ανέργων, στην Εκπαίδευση και Απασχόληση μελών Ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κ.λπ.
  • Ενημέρωση για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία.
  • Ενεργοποίηση και Ευαισθητοποίηση Επιχειρήσεων, Τοπικών Φορέων και Κοινωνικών Εταίρων σε ζητήματα που αφορούν στις ιδιαιτερότητες των ευπαθών κοινωνικά ομάδων καθώς και τις κοινωνικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες.
  • Εφαρμογή των αρχών της ισότητας και καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης, με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών στην υποστήριξη, εκπαίδευση και απασχόληση μελών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.
  • Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισμού.
  • Τη συνεργασία και παραπομπή αιτημάτων σε άλλες δομές και σε υπηρεσίες απασχόλησης.
  • Ανταλλαγή απόψεων σε ζητήματα που αφορούν το έργο των Κέντρων Κοινότητας.

Η Δικτύωση εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκεκριμένης Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμων Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Ζαχάρως και Αρχαίας Ολυμπίας » του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα» Άξονα Προτεραιότητας 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων»  και συγκεκριμένα της  Υποενότητας  2 (Υ.2) με τίτλο «Δημοσιοποίηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Γνωριμία, Μεταφορά Τεχνογνωσίας για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και άλλες δράσεις σε ωφελούμενους των Κέντρων Κοινότητας.