Προφίλ

Επιχειρησιακό Προφίλ

Η Διοίκηση και τα μέλη της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. δημιούργησαν το Επιχειρησιακό Προφίλ με μοναδικό σκοπό την αποτύπωση του εξελικτικού βηματισμού που διανύει ο Συνεταιρισμός από το 2013 έως σήμερα καθώς και για την καλύτερη γνωριμία προς τους ενδιαφερόμενους νέους πελάτες και συνεργάτες.

Το Επιχειρησιακό Προφίλ δύναται να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση.

Απαγορεύεται η χρήση φωτογραφιών.