Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητ. και Πολιτ. Δημου Αρχαίας Ολυμπίας

Η συνεργασία προέκυψε για την  κάλυψη των αναγκών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Με αφετηρία την ευαισθητοποίηση των συμβαλλομένων για την ανάπτυξη κοινών δράσεων προς όφελος των πολιτών  προβλέπεται, η υποστήριξη και η οργάνωση για την υλοποίηση ενός πλαισίου δράσεων σε διοικητικό, επιχειρησιακό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό, επιστημονικό και ερευνητικό επίπεδο.

Ενδεικτικά οι δράσεις είναι :

  • Την Συμμετοχή στην Οργάνωση και Υλοποίηση καλλιτεχνικών και πολιτιστικών δράσεων στα πλαίσια του Καλλιτεχνικού Φεστιβάλ της Αρχαίας Ολυμπίας.
  • Σχεδιασμός, δημιουργία, οργάνωση και υλοποίηση ημερίδων, σεμιναρίων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα περιβάλλοντος, οικολογίας, οικιακής οικονομίας, υγείας, διατροφής, φυτοθεραπείας, κ.ά.
  • Να αναπτύξουν ένα συμβουλευτικό και υποστηρικτικό πρόγραμμα προς την τοπική Κοινωνία βασιζόμενο στη συνέχεια, στη δια βίου μάθηση, στις νέες επιχειρηματικές μεταφορές (μεταβιβάσεις επιχειρήσεων είτε σε άλλα πρόσωπα είτε σε διαδόχους εκ κληρονομιάς), για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, των νέων που επιθυμούν να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες στον τόπο τους, καθώς και μετανάστες που επιθυμούν να γίνουν επιχειρηματίες.