Η Ομάδα μας

Όργανο Διοίκησης
Αρμοδιότητα Ιδιότητα Ειδικότητα
Πρόεδρος   ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Πτυχιούχος Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Γραμματέας   ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Μοντελίστ
Ταμίας   ΜΕΛΟΣ Σχολή Ηλεκτρονικών Πολεμικής Αεροπορία (ΣΜΑ)

Τμήματα
Αρμοδιότητα Ιδιότητα Ειδικότητα
Πολιτιστικό Τμήμα    ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Πτυχιούχος Μουσικός – Μουσικοπαιδαγωγός  
Αθλητικό Τμήμα   ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Δάσκαλος Πολεμικών – Αμυντικών Τεχνών Πιστοποιημένος από την Ομοσπονδία της Μεγάλης Βρετανίας
Απόφοιτος Ι.Ε.Κ του τμήματος : Φωτογραφίας – Σκηνοθεσίας  
Τμήμα Διαχείρισης, Εσωτερικής Οργάνωσης και Επικοινωνίας ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ Πτυχιούχος Τ.Ε.Λ. Τομέας  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ τμήμα: ΒΙΟΜΗΧ. ΕΓΚΑΤ. & ΒΙΟΜΗΧ. ΠΑΡΑΓ.  
Πτυχιούχος Τ.Ε.Σ. Τομέα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ.

Σημερινή Κατάσταση:Φοιτητής Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήμιου Τομέας: Κοινωνικές Επιστήμες : Διοίκηση Επιχ. και Οργανισμών.  
Τεχνολογικό Τμήμα   ΜΕΛΟΣ Σχολή Ηλεκτρονικών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΜΑ)