Όργανο Διοίκησης

Αρμοδιότητα

Ιδιότητα

Ειδικότητα

Αρμοδιότητα

Ιδιότητα

Ειδικότητα

Πρόεδρος

Ιδρυτικό Μέλος

Πτυχιούχος Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Γραμματέας

Ιδρυτικό Μέλος

Μοντελίστ // Δημιουργία Αγροτικών Προϊόντων

Ταμείας

Ιδρυτικό Μέλος

Δάσκαλος Πολεμικών – Αμυντικών Τεχνών Πιστοποιημένος από την Ομοσπονδία της Μεγάλης Βρετανίας
Απόφοιτος Ι.Ε.Κ του τμήματος : Φωτογραφίας – Σκηνοθεσίας  

Τμήματα

Αρμοδιότητα

Ιδιότητα

Ειδικότητα

Πολιτιστικά

Εκπαίδευση

Ιδρυτικό Μέλος

Πτυχιούχος Μουσικός – Μουσικοπαιδαγωγός  

Αθλητισμός

Ιδρυτικό Μέλος

Δάσκαλος Πολεμικών – Αμυντικών Τεχνών Πιστοποιημένος από την Ομοσπονδία της Μεγάλης Βρετανίας
Απόφοιτος Ι.Ε.Κ του τμήματος : Φωτογραφίας – Σκηνοθεσίας  

Τμήμα Διαχείρισης, Εσωτερικής Οργάνωσης και Επικοινωνίας

Ιδρυτικό Μέλος

Πτυχιούχος Τ.Ε.Λ. Τομέας  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ τμήμα: ΒΙΟΜΗΧ. ΕΓΚΑΤ. & ΒΙΟΜΗΧ. ΠΑΡΑΓ.  
Πτυχιούχος Τ.Ε.Σ. Τομέα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ.

Σημερινή Κατάσταση:Φοιτητής Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήμιου Τομέας: Κοινωνικές Επιστήμες : Διοίκηση Επιχ. και Οργανισμών.