Από το 2018 η Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. έχει αναλάβει την διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων.

Στις 10/05/2019 εγκρίθηκε από την Αρμόδια Διεύθυνση ΥΠΠΟΑ: Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου μετά από υποβολή σχετικών εγγράφων από την Διοίκηση της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. ως εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων.

Με την ενέργεια μας αυτή, ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες που θα μας επιτρέψουν να παρέχουμε έγκυρες Πολιτιστικές και Καλλιτεχνικές Δραστηριότητες υπό την αιγίδα του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Επίσης η βαρύτητα της εγγραφής μας συνάδει με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και αναζήτηση εταίρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων που αφορούν τον Πολιτισμό.

Στόχος της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ είναι η σύνδεση του χθες με το σήμερα, η ενεργή συμμετοχή των πολιτών, η ανάδειξη των φυσικών προσώπων, των επιχειρήσεων και των συλλόγων που προέρχονται από τον Πολιτιστικό, Καλλιτεχνικό και Δημιουργικό τομέα στο πλαίσιο της συμμετοχής τους καθ’όλη τη διάρκεια του τριημέρου της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής καθώς και των σημείων που πραγματοποιήται.

Ιστορικό Διοργάνωσης

Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων 2020

Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων 2019

Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής στον Δήμο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων 2018