Μουσικό Εργαστήρι

Το Μουσικό Εργαστήρι είναι ένας καλλιτεχνικός χώρος, ο οποίος εστιάζει στην ιδιαίτερη εκπαίδευση της Μουσικής και Μουσικοκινητικής Αγωγής, μέσω της βιωματικής απασχόλησης, έτσι ώστε η προσέγγιση του μαθητή για την πολιτιστική παιδεία να εναρμονίζεται και να εμπνέει την παιδική ψυχή. 

Υλοποιείται από το 2013 μέχρι και σήμερα και συμβάλλει καθημερινά στην πνευματική ανάπτυξη τόσο της περιοχής των Κρεστένων, όσο και των απομακρυσμένων περιοχών που για πολύ καιρό στερούνταν τη μουσική εκπαίδευση.

Μουσικοκινητική Αγωγή και Δημιουργική Απασχόληση

Η Μουσικοκινητική Αγωγή είναι μια νέα μέθοδος μουσικής διδασκαλίας κατά την οποία η μουσική και η κίνηση συνδυάζονται ως παιχνίδι. Μέσα απ’ την ομαδικότητα και τη βιωματική εκπαίδευση, επιτυγχάνεται η μουσική, κινησιολογική και συναισθηματική διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Ο παιδαγωγός έχει τη δυνατότητα να διδάξει ακόμα και τους πολύ μικρούς μαθητές προσχολικής ηλικίας, που διαφορετικά δε θα είχαν την υπομονή και τη διάθεση να παρακολουθήσουν ένα τυπικό μάθημα.

Παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας απασχολούνται δημιουργικά με στόχο όχι μόνο τη μουσική καλλιέργειά τους αλλά και την εξ’ ολοκλήρου πνευματικότητά τους. Οι δραστηριότητες προσεγγίζονται μέσω της μουσικής, σε συνδυασμό με έννοιες όπως η λογοτεχνία, το παραμύθι, η μυθολογία, η λαϊκή παράδοση, οι κατασκευές, η ιστορία, οι επιστήμες κλπ.

Βιβλιοθήκη Αμοιβαίου Δανεισμού

Η βιβλιοθήκη που δημιουργήσαμε στην έδρα μας από το 2013, περιέχει πολλά βιβλία λογοτεχνίας, από τα οποία ο αναγνώστης μπορεί να δανείζεται και αμοιβαία να δανείζει εκείνος ένα δικό του. Τα βιβλία συλλέχτηκαν και αρχειοθετήθηκαν από τα μέλη, μας έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί οικονομικά ο συνεταιρισμός αλλά και να δημιουργηθεί ένα κίνητρο για την ανταλλαγή βιβλίων.