Μουσικό Εργαστήρι

Το Μουσικό Εργαστήρι είναι ένας καλλιτεχνικός χώρος, ο οποίος εστιάζει στην ιδιαίτερη εκπαίδευση της Μουσικής και Μουσικοκινητικής Αγωγής, μέσω της βιωματικής απασχόλησης, έτσι ώστε η προσέγγιση του μαθητή για την πολιτιστική παιδεία να εναρμονίζεται και να εμπνέει την παιδική ψυχή.  Υλοποιείται από το 2013 μέχρι και σήμερα και συμβάλλει καθημερινά στην πνευματική ανάπτυξη τόσο της περιοχής των Κρεστένων, όσο και των απομακρυσμένων περιοχών που για πολύ καιρό στερούνταν τη μουσική εκπαίδευση.

Μουσικοκινητική Αγωγή και Δημιουργική Απασχόληση

Η Μουσικοκινητική αγωγή στην προσχολική ηλικία συμβάλλει στην σφαιρική και ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη αγωγή που απευθύνεται στο παιδί θεωρώντας αυτό ως ένα σύνολο σωματικό, πνευματικό, ψυχικό. Η μουσικοκινητική αγωγή επιστρατεύει το σώμα (με την κίνηση και την όξυνση των αισθήσεων), το πνεύμα (μεταδίδοντας γνώσεις που αφορούν τη μουσική, το λόγο, το χώρο και τον χρόνο) και την ψυχή (φέρνοντας το παιδί σε επαφή με αισθητικές μορφές). Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με βασικές αρχές (ρυθμός, μελωδία, τραγούδι, κίνηση, χορός, οργανoγνωσία), με πολύ ευχάριστο και παιδαγω- γικό τρόπο. Ευαισθητοποιούνται μουσικά. Ακόμα η μουσικοκινητική αναπτύσσει συστήματα αυτοεκτίμησης και αναγνώρισης των κινητικών δυνατοτήτων του σώ- ματός τους και αυξάνει τον δείκτη αυτοπειθαρχίας. Σταδιακά τα παιδιά αποκτούν τον έλεγχο των μεγάλων μυών του σώματός τους και θέτουν τα θεμέλια για την σωστή κινητική ανάπτυξή τους.

Βιβλιοθήκη Αμοιβαίου Δανεισμού

Η βιβλιοθήκη που δημιουργήσαμε στην έδρα μας από το 2013, περιέχει πολλά βιβλία λογοτεχνίας, από τα οποία ο αναγνώστης μπορεί να δανείζεται και αμοιβαία να δανείζει εκείνος ένα δικό του. Τα βιβλία συλλέχτηκαν και αρχειοθετήθηκαν από τα μέλη, μας έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί οικονομικά ο συνεταιρισμός αλλά και να δημιουργηθεί ένα κίνητρο για την ανταλλαγή βιβλίων.