Δικτύωση – Συμπράξεις

Συμμετοχή της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. σε Συμπράξεις και Δίκτυα άνω των εφτά (7) Εταίρων

Εταίρος

Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Επισιτιστικής και Βασικής  Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»

Συντονιστής Εταίρος

Θεματική Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών” 

Αρωγό Μέλος

Δίκτυο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

Μέλος

Περιφερειακό Δίκτυο της Πιλοτικής Περιοχής της Αρχαίας Ολυμπίας

Μέλος

Ένωση Φορέων  Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ” Συμπολιτεία” στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Μέλος

Εθνικό Δίκτυο της Ευρωπαϊκής Γιορτής της Μουσικής ως Διοργανωτής

Εταίρος

Άτυπο Δίκτυο Επιχειρήσεων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΑΣΙΘΕΑ».

Μέλος

Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδος