Η Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. στο πλαίσιο της προώθησης της βιώσιμης ανάπτυξης ασκεί δραστηριότητες οι οποίες:

  • προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος,
  • συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ισότητα,
  • προωθούν την ισότητα των φύλων,
  • προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά
  • προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.

Συγκεκριμένα οι σκοποί του Συνεταιρισμού ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη εξειδικεύονται στην άσκηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων:

Αειφόρος γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία δίνει έμφαση στη διατήρηση και διάδοση απειλούμενων τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών ή «φυλών» και στην αποτροπή διείσδυσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Επαναπροσέγγιση των παραδοσιακών τρόπων παραγωγής γαλακτοκομικών και άλλων παραδοσιακών τοπικών προϊόντων.

Υποστήριξη και δημιουργία τοπικών συλλόγων για την κατασκευή και προώθηση τοπικών προϊόντων.

Σχεδιασμός, υλοποίηση και προώθηση καινοτόμων προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα αγροτουρισμού / οικοτουρισμού, επιχειρηματικότητας, νέων τεχνολογιών, δικτύωσης, ηλεκτρονικού επιχειρείν, καταγραφής και διάσωσης της λαογραφίας του τόπου μας, καθώς και σε θέματα ευρύτερου πολιτιστικού, ψυχαγωγικού, πνευματικού, φυσιολατρικού και αθλητικού ενδιαφέροντος.

Την εκπαίδευση γεωργών-κτηνοτρόφων στις διαδικτυακές πωλήσεις της διεθνούς αγοράς.

Ίδρυση και λειτουργία γραφείων ενημέρωσης ομάδων γεωργών-κτηνοτρόφων-μελισσοκόμων για την προαγωγή και βελτίωση των καλλιεργειών και των προϊόντων τους, διεξαγωγή σεμιναρίων για την προστασία της φυτικής και ζωικής παράγωγης και την παροχή νέων τεχνολογιών για την βελτίωση τους καθώς και την προσφορά ατόμων με τεχνογνωσία.

Ανάληψη δράσεων, πρωτοβουλιών και υπεύθυνης συμβουλευτικής καθοδήγησης με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουριστικό και αγροτικό κλάδο, δίνοντας έμφαση στην αειφορία, την καινοτομία και τις συνεργασίες.

Σχεδιασμός, δημιουργία, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, οικολογικές καλλιέργειες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ήπιες μορφές τουρισμού κ.α.

Ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού του τόπου καθώς και των ιδιωτών μικροκαλλιεργητών. με στόχο την αυτάρκεια και ευαισθητοποίηση προς την κατεύθυνση εναλλακτικών καλλιεργειών.

Σχεδιασμός, δημιουργία, οργάνωση και υλοποίηση ημερίδων, σεμιναρίων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας σε θέματα περιβάλλοντος, οικολογίας, οικιακής οικονομίας, υγείας, διατροφής, φυτοθεραπείας, κ.ά

Προώθηση της πολιτιστικής, τουριστικής, αγροτικής, κτηνοτροφικής και γενικά της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, σε συνεργασία με ΟΤΑ, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς.

Συνεργασίες

Επιπλέον Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. «Πολιτισμός και Ευημερία» συγκεντρώνουν και αξιοποιούν πρώτες ύλες που διαθέτουν από τους κήπους τους (π.χ. πορτοκάλι, ξυνόμηλο, μανταρίνι, λεμόνι κα.)  για να δημιουργήσουν γλυκά, λικέρ, μαρμελάδες κλπ. Η δραστηριότητα αυτή βασίζεται όχι μόνο στην ιδεολογία της χρήσης αγνών προϊόντων χωρίς χημικές επεξεργασίες, αλλά και στη χρήσιμη προσφορά και ευχάριστη απασχόληση των μελών μας και του κοινωνικού περίγυρου που τα περιβάλει, ώστε να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητά τους.